Godelieve bruist

We zetten verder in op initiatieven die ontmoeting in de wijk stimuleren en nieuwe recreatieve ruimte.

Recreatie en ontmoeting

De concrete invulling van recreatieve ruimtes (speeltoestellen, banken, sportinfrastructuur,…) wordt samen met de buurt participatief ingevuld in een later stadium. Godelieve is op vandaag reeds een wijk die bruist met tal van verenigingen die er gehuisvest zijn. We zetten verder in op initiatieven die ontmoeting in de wijk stimuleren.

Markette wordt groener

Op initiatief van een aantal enthousiaste bewoners krijgen de Markette en de Waterdam een opsmukbeurt. De grijze betonnen vlaktes veranderen in een mooie en groene buurt waar ontmoeten centraal staat.

Tijdens een participatief moment met buurtbewoners kwamen er heel wat leuke ideeën naar boven. De Stad werkt deze verder uit in een creatief ontwerp met volgende onderdelen: een bloemenweide, struiken en (fruit)bomen, tijdelijke speelmogelijkheden voor kinderen en een fietspad dat de wijken met elkaar verbindt. Ook een petanqueterrein maakt deel uit van het ontwerp. De buurtbewoners van de Markette engageren zich om in te staan voor het onderhoud ervan.

Dankzij het engagement van buurtbewoners kan er volgende zomer volop genoten worden van een kleurrijke en aangename buurt. Leve de kracht van een buurt!

Subsidie Wijk in Actie

Bruis jij van de leuke ideeën voor je buurt? Wil je origineel uit de hoek komen om het nóg aangenamer te maken in jouw omgeving? Dien je project dan in binnen het subsidiereglement “Wijk in Actie” en krijg maximaal 1000 euro steun bij de uitvoering van je plannen!

Drie keer per jaar lanceert Stad Roeselare een oproep Wijk in Actie. De voorstellen kan je (als wijkcomité, verzameling individuele burgers of bewonersgroep) indienen tot 1 mei, 1 september of 1 januari. De aanvragen worden beoordeeld en goedgekeurd door een jury. Kernwoorden bij de beoordeling zijn: wijkgerichtheid, innovatie, meerwaarde voor de buurt, draagvlak binnen de wijk, toegankelijkheid en duurzaamheid.

Alle info vind je op www.buurten.roeselare.be of kan de dienst Samenleven je bezorgen via 051 26 24 64. Succes!