Godelieve leeft!

We stellen enkele vernieuwingen voor waarmee we de komende jaren willen bouwen aan

  • een wijk die zuurstof geeft, die ademt.
  • een wijk waar zowel water als verkeer in goede banen wordt geleid.
    • we nemen extra maatregelen om wateroverlast in de toekomst te vermijden
    • we brengen concrete voorstellen om de verkeersveiligheid te vergroten
  • een warme, dynamische wijk waar mensen elkaar ontmoeten en zich thuis kunnen voelen.

Kortom, een Godelievewijk die leeft! Om dit te realiseren, zetten we in op deze pijlers:

Godelieve kanaliseert

We willen vriendschap sluiten met het water door het ruimte te geven en in goede banen te leiden.

Lees meer

Godelieve vergroent

Groen zorgt voor betere leefomgeving en maakt gelukkig. We willen groen als verbindend element inzetten.

Lees meer

Godelieve verbindt

Spelen, leven, ontmoeten, … moeten centraal staan. Mobiliteit moet vooral verbindend werken.

Lees meer

Godelieve vernieuwt

Naast het vernieuwen van de nutsleidingen, willen we gebruik maken van duurzame energietechnieken.

Lees meer

Godelieve bruist

We zetten verder in op initiatieven die ontmoeting in de wijk stimuleren en nieuwe recreatieve ruimte.

Lees meer

De komende jaren zet Stad Roeselare volop in op het verbeteren van de leefbaarheid van wat in de volksmond de “Godelievewijk” heet. Tijdens een participatiemoment op 4 juli 2018 kwamen enkele knelpunten en bekommernissen van de wijk aan het licht. De komst van het Roobaertpark als nieuwe woonzone aan de Gitsestraat bracht de opportuniteit om een aantal van die bezorgdheden aan te pakken. Op basis van de wensen en verwachtingen van de inwoners hebben we de studiebureaus aan het werk gezet om enkele concrete voorstellen uit te werken.

Wil je op de hoogte blijven?

Bezorg ons jouw gegevens