Het warmtenet

Het warmtenet #VANRSL, ook door de Godelievewijk.

Wat is het warmtenet

Een warmtenet of stadsverwarming is een manier om verschillende gebouwen met ondergrondse geïsoleerde buizen te verwarmen met één of meerdere grote warmtebronnen. Je kan het vergelijken met een heel grote versie van een centrale verwarming, waarbij iedere woning, school of kantoor een aparte radiator is in het systeem.

Roeselare heeft al sinds 1986 een warmtenet. Dat warmtenet wordt gevoed door warmte van de afvalverbrandingsoven. Warmte die anders de lucht wordt ingeblazen. Die warmte wordt door MIROM Roeselare omgezet in warm water en in grote buizen ondergronds naar het centrum gebracht.

Voordelen van het warmtenet

Het grote voordeel van een warmtenet is het gegeven dat er veel minder energieverlies is. Een goede zaak voor het klimaat.

  • Eén grote warmtebron werkt energiezuiniger dan 1.000 kleintjes en is gemakkelijker te onderhouden.
  • Door de goed geïsoleerde buizen gaat er bijna geen warmte verloren onderweg.
  • Daarbij wordt vaak restwarmte gebruikt die anders verloren zou gaan.

Daarnaast bespaart het ons de kost van de import van aardgas en stookolie die we zelf niet hebben.

Daarom is het aanleggen en uitbreiden van warmtenetten belangrijk in het klimaatplan van Roeselare.

Warmtenet in de Godelievewijk

Al in 2013 werd een overeenkomst gesloten tussen MIROM Roeselare en Eandis (nu Fluvius) om een warmtenet aan te leggen in de grote woonwijk in het noordwesten van Roeselare. 1.000 nieuwbouwwoningen zullen niet langer aangesloten worden op het aardgasnet, maar verwarmd worden met restwarmte die vrijkomt bij de verbranding van hun eigen huishoudelijk afval.

Fluvius legt binnenkort een nieuwe, grote warmteleiding aan vanaf De Zilten tot aan het nieuwe woongebied. Daarvoor moet een deel van de straten in de Godelievewijk open om de warmteleidingen aan te kunnen leggen. De straten worden daarna weer volledig hersteld.

Kan ik nu ook mijn woning aansluiten?

Nog niet, helaas. De focus ligt nu eerst op het aanleggen van de buizen naar de verkaveling. Het warmtenet dat wordt aangelegd, kan je vergelijken met een hoogspanningsnet voor elektriciteit. Grote buizen, hoge temperatuur en onder druk. Met zo’n grote buizen kan je niet zomaar een woning binnenkomen.

Maar zeg nooit nooit. De stad zal de komende jaren samen met de beheerders van de warmtenetten onderzoeken hoe en onder welke voorwaarden een grootschalig warmtenet ook aan bestaande woningen kan worden gekoppeld. Dit onderzoek moet nog worden opgestart, de uitslag is vandaag nog onbekend.

Maar omdat er een warmteleiding komt, heeft de Godelievewijk alvast een voorsprong.

Meer informatie

Fluvius
Karel Cantillon (contactpersoon)
0478 31 32 88
karel.cantillon@fluvius.be