Nutswerken Honzebroekstraat

November 2020 - maart 2021

Vermoedelijk vanaf 9 november starten de nutswerken in de Honzebroekstraat. Deze werken zijn nodig, voorafgaandelijk aan de riolerings- en wegeniswerken, die vanaf mei 2021 zullen starten.
Inwoners van de Honzebroekstraat en Lakenstraat konden op 28 en 29 september de plannen inkijken in zaal Ter Beke.

Timing nutswerken Honzebroekstraat (november 2020 - maart 2021)

Waar wordt gewerkt? nov '20 dec '20 jan '21 feb '21 maa '21
Gitsestraat tot Beekstraat x x x
Beekstraat tot Biezenstraat x x x x
Biezenstraat tot Lakenstraat x x

Timing riolerings- en wegeniswerken Honzebroekstraat

Waar wordt gewerkt? mei '21 juni '21 juli '21 aug '21 sep '21 okt '21 nov '21 dec '21 jan '22 feb '22 maa '22 apr '22 mei '22 juni '22 juli '22 aug '22 sep '22 okt '22 nov '22 dec '22 jan '23 feb '23
Van kruispunt met Gitsestraat tot kruispunt met Beekstraat x x x
Van kruispunt met Beekstraat tot huisnummer 52 x x
Van huisnummer 52 tot het kruispunt met Biezenstraat x x x
Van kruispunt Biezenstraat tot kruispunt
Biezenhof A
x x
Van kruispunt Biezenhof A tot kruispunt Lijnwaadstraat x x
Van kruispunt Lijnwaadstraat tot kruispunt Varendijkhof x x x
Van kruispunt Varendijkhof tot grens Hooglede x x

Timing riolerings- en wegeniswerken Lakenstraat

Waar wordt gewerkt? mei '22 juni '22
Lakenstraat x x

Welke werken gebeuren er?

De verschillenden nutsmaatschappijen vernieuwen of verplaatsen hun kabels en leidingen, om:

  • conflicten bij de uitvoering van de rioleringswerken uit te sluiten.
  • te vermijden dat ná de aanleg van de wegen nog werken aan de nutsleidingen zouden moeten worden uitgevoerd.

Concreet worden er nieuwe leidingen gelegd van aan de Gitsestraat tot aan Biezenhof A.
Dit zal in verschillende fases gebeuren:

  • van Gitsestraat tot aan Beekstraat (november tot januari 2021)
  • van Beekstraat tot aan Biezenstraat, eerst de onpare kant, daarna de pare kant (december tot maart 2021)
  • van Biezenstraat tot aan Biezenhof A, incl. een stuk van de Lakenstraat (februari tot maart 2021).

Hoe wordt er gewerkt?

  • Per fase wordt er aan weerszijden van de straat een sleuf gemaakt, waarin de nieuwe waterleiding in aangelegd wordt.
  • Zodra de waterleiding is gelegd, wordt de sleuf terug aangevuld en de wegenis hersteld. Deze aanleg gebeurt kant per kant.
  • Na de aanleg van de nieuwe waterleiding volgen testen om het water als drinkbaar water te kunnen goedkeuren.
  • Als het water goedgekeurd is, kan de aannemer starten met het vernieuwen van de individuele klantaansluitingen. Je wordt hiervoor als inwoner door de Watergroep gecontacteerd.

De huisaansluitingen starten gelijktijdig met de aanleg van de nieuwe waterleiding in een volgende fase.

Omleiding

Om de werken veilig te kunnen organiseren zal er tijdens de aanleg van de kabels en leidingen tijdelijk éénrichtingsverkeer van toepassing zijn in de betrokken fase van de nutswerken. Dit zal éénrichtingsverkeer in de richting van de Gitsestraat zijn. Per fase wordt er een omleidingsplan gemaakt voor het verkeer. Dit plan zal telkens beschikbaar zijn op de website en wordt aan de inwoners gestuurd via bewonersbrief en mail.