Nutswerken Honzebroekstraat

November 2020 - maart 2021

Sinds begin november zijn er in de Honzebroekstraat werken bezig in opdracht van De Watergroep. Vanaf de Gitsestraat tot aan Biezenhof A wordt een nieuwe waterleiding aangelegd.
Ook Fluvius is aan de slag om een aantal kabels te vernieuwen. Deze werken zijn nodig, voorafgaandelijk aan de riolerings- en wegeniswerken, die vanaf mei 2021 zullen starten.

Inwoners van de Honzebroekstraat en Lakenstraat konden op 28 en 29 september de plannen inkijken in zaal Ter Beke.

Fase 3: start maandag 11 januari 2021

Vanaf 11 januari start de derde en laatste fase: van Biezenstraat tot Lakenstraat. De aanleg gebeurt eerst aan de onpare kant, ongeveer tot ter hoogte van Biezenhof A, en vervolgens aan de pare kant tot aan de Lakenstraat. In deze fase zal er steeds verkeer in beide richtingen mogelijk zijn. Op die manier kan het huisvuil op de gebruikelijke manier worden aangeboden.

Na aanleg van de leidingen, wordt het voetpad en/of het wegdek voorlopig hersteld in mager beton. In mei 2021 start fase 1 van de rioleringswerken (Gitsestraat tot aan Beekstraat).

Klantaansluitingen bij je thuis via De Watergroep

Vanaf 11 januari start De Watergroep met het vernieuwen van de individuele klantaansluitingen op de nieuwe waterleiding. Zij starten vanaf de Gitsestraat en schuiven zo verder op richting Lakenstraat. Je wordt als inwoner zelf door De Watergroep of zijn aannemer gecontacteerd, wanneer er bij jouw woning een aftakking gebeurt. Men belt vooraf aan en als je op dat moment niet aanwezig bent, wordt er een briefje in je brievenbus gestoken met de vraag om contact op te nemen.

Contactgegevens van de werfleider, de Watergroep en de stadsdiensten vind je in de bewonersbrief.

Timing nutswerken Honzebroekstraat (november 2020 - maart 2021)

Waar wordt gewerkt? nov '20 dec '20 jan '21 feb '21 maa '21
Gitsestraat tot Beekstraat x x x
Beekstraat tot Biezenstraat x x x x
Biezenstraat tot Lakenstraat x x

Timing riolerings- en wegeniswerken Honzebroekstraat

Waar wordt gewerkt? mei '21 juni '21 juli '21 aug '21 sep '21 okt '21 nov '21 dec '21 jan '22 feb '22 maa '22 apr '22 mei '22 juni '22 juli '22 aug '22 sep '22 okt '22 nov '22 dec '22 jan '23 feb '23
Van kruispunt met Gitsestraat tot kruispunt met Beekstraat x x x
Van kruispunt met Beekstraat tot huisnummer 52 x x
Van huisnummer 52 tot het kruispunt met Biezenstraat x x x
Van kruispunt Biezenstraat tot kruispunt
Biezenhof A
x x
Van kruispunt Biezenhof A tot kruispunt Lijnwaadstraat x x
Van kruispunt Lijnwaadstraat tot kruispunt Varendijkhof x x x
Van kruispunt Varendijkhof tot grens Hooglede x x

Timing riolerings- en wegeniswerken Lakenstraat

Waar wordt gewerkt? mei '22 juni '22
Lakenstraat x x