Veilige schoolomgeving SBS De Octopus

De werkgroep verkeersveiligheid van de oudervereniging 'Vleugels' heeft het stadsbestuur aangesproken over de veiligheid in de schoolbuurt. Want die kan beter!

De school en de stad hebben samen een plan gemaakt om op korte termijn een aantal maatregelen te nemen. Deze zullen in augustus, tijdens de schoolvakantie, worden uitgevoerd. Het doel is duidelijk: op 1 september 2020 een veilige schoolstart nemen.

Herinrichten parking Merelstraat en hoofdingang

De parking aan het kleutergebouw wordt druk gebruikt. De in-en uitrit liggen nu naast elkaar. Vele kleuters - te voet en met de fiets - bewegen zich tussen, voor en achter de wagens. Conflicten worden soms nipt vermeden.

 • Er wordt een nieuwe uitrit gerealiseerd via de Nachtegaalstraat, incl. een voorlopige voetgangersdoorsteek. Op die manier komt er een aparte voetgangerszone waardoor kinderen niet meer op de parking moeten wandelen.
 • De bestaande toegang tot de parking wordt behouden en de resterende zone (de huidige uitrit) wordt voorbehouden als doorsteek voor zacht verkeer.
 • Er worden extra fietsparkeerbeugels geplaatst nabij de schoolpoort.

In de Leeuwerikstraat is de hoofdingang van de school. De kinderen uit de lagere school komen hier ’s morgens toe en vertrekken er na schooltijd. Er is een kleine parking en aan de straatzijde is er een busparkeerstrook.

 • Er wordt een zoen- en vroemstrook gerealiseerd via een afzonderlijke zone buiten de rijweg.
 • Er wordt een Octopus accentpaal met manuele slagboom geplaatst om de selectieve toegang, i.f.v. de parkeerplaatsen op het domein van de school te organiseren.

Meer zichtbare schoolzone en oversteekplaatsen

Vanaf september 2020 pakt stad Roeselare alle schoolomgevingen op een uniforme manier aan. Oversteekplaatsen aan scholen moeten duidelijk zijn, zodat voetgangers goed gezien worden door het aankomend verkeer.

 • Op ca. 100 m van de diverse schooltoegangen wordt er groene coating met het opschrift 'SCHOOLZONE' aangebracht op het wegdek.
 • De zone 30 wordt uitgebreid tot aan de kruispunten met de Noordlaan, Gitsestraat, Hoogleedsesteenweg en Beekstraat.
 • De zebrapaden worden verbreed van 3m naar 6m en krijgen een groene coating. Waar nodig komen er beperkte aanpassingen aan het voetpad om de aansluiting op het zebrapad te optimaliseren.
 • In de nabijheid van de oversteekplaats wordt er een parkeerverbod toegepast (evt. door het aanleggen van plantvakken).
 • Er worden extra Octopus accentpalen en sierhekkens geplaatst waar mogelijk.
 • Markeringen van een verkeersplateau worden aangebracht als visuele snelheidsremmers.

Andere rijrichting: schoolrotonde

Op dit moment is het een wirwar van auto’s in alle richtingen. Er zijn dagelijks heel veel mogelijke conflicten. De opzet van de maatregel is het creëren van een zgn. “schoolrotonde” in wijzerzin rond de schoolsite met aangepaste voorrangswijzigingen om de snelheden te beperken.

Voor fietsers blijft het altijd mogelijk om in beide richtingen te rijden.

 • Een (beperkt) eenrichtingsverkeer wordt voorzien. Dit zal een proeftraject zijn door middel van signalisatie.
 • Ter hoogte van de Nachtegaalstraat 2-12 wordt er een eenzijdig parkeerverbod toegepast.
 • Ter hoogte van de kruispunten Nachtegaalstraat / Merelstraat en Leeuwerikstraat / Lijsterstraat wordt de voorrang gewijzigd met bijhorende snelheidsremmende maatregelen.
 • Fietspictogrammen worden per 25m aangebracht op het wegdek voor fietsers in tegenrichting.

Extra parkeerfaciliteiten op vraag van de school

 • Een parkeerstrook ter hoogte van Nachtegaalstraat 22/24 wordt voorbehouden als extra zoen- en vroemstrook (enkel tijdens schooldagen).
 • Een parkeerstrook ter hoogte van Merelstraat 40/42 wordt voorbehouden als busparkeerstrook (enkel tijdens schooldagen, evt. gedurende bepaalde uren).

Logo SBS De Octopus