Werken Biezenstraat

Warmtenet Biezenstraat voltooid!

Veiliger voor fietsers en voetgangers

De straat kreeg na de werken aan het warmtenet een nieuwe asfaltlaag.

  • Extra zebrapaden: ter hoogte van bakkerij ’t Biezenhof en ter hoogte van de voetgangersdoorsteek aan de Werfwegel werden twee zebrapaden aangelegd.
  • Wegversmalling: ter hoogte van de groenzone werd een wegversmalling aangebracht, die ervoor moet zorgen dat de snelheid van het verkeer vermindert.
  • Verhoogd fietspad: ​fietsers worden beschermd. Aan de zijde van de groenzone wordt de fietser geleid naar een naastliggend en verhoogd fietspad.
  • Nieuwe LED-verlichting: in samenwerking met Fluvius werd de bestaande verlichting aangepast naar duurzame ledverlichting in de volledige Biezenstraat.
    Het witte licht van de ledverlichting maakt de oversteekplaatsen nog zichtbaarder in het donker.

Meer groen

De bestaande groenzone wordt opgefrist en uitgebreid, zodat hij nog toegankelijker is voor de omwonenden. De aanpassingen aan de groenzone worden uitgevoerd na de werken in de Biezenstraat en Honzebroekstraat, ten vroegste eind 2020. De heraanleg uitvoeren in november is wat laat qua plantperiode.
Hierdoor krijgt de aannemer de mogelijkheid om langer gebruik te maken van het terrein, tot eind maart 2021. De heraanleg wordt voorzien vanaf april 2021, een goede periode voor de nieuwe aanplant.

Asfalteren Biezenstraat
Asfalteren Biezenstraat
Asfalteren Biezenstraat
Heras Biezenstraat
Heras Biezenstraat
Heras Biezenstraat

Bekijk hier bij wie je terecht kan met jouw vragen.

Wie kan ik vragen stellen?