Werken Brugsesteenweg

Riolerings- en wegeniswerken 2020-2021

Start riolerings- en wegeniswerken

Op 19 oktober 2020 gingen de riolerings- en wegeniswerken van start in de rotonde aan de Koning Leopold III-laan.

Rioleringswerken

In opdracht van Aquafin wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd.
Dit is belangrijk in de aanpak van de wateroverlast in het Gryspeerdts Hof en de Markette.

  • aanleg gescheiden rioolstelsel met grote bufferriolen
  • afkoppeling van regenwater op privaat domein
  • verbinding Sint-Amandsbeek naar de waterbufferbekkens Spoorweglaan

Wegeniswerken

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer wordt de weg heringericht, met focus op veiligheid voor fietsers en voetgangers.

  • extra aandacht voor fietsers, met aan weerszijden afgescheiden fietspaden
  • een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer met een aparte busstrook
  • een nieuw wegdek met veilige oversteken voor voetgangers
  • extra aanplant van bomen

De werken verlopen in 3 fases. De planning is uiteraard onderhevig aan de weersomstandigheden.

Fase 1: 19 oktober 2020 tot halfweg maart 2021

De rioleringswerken in de rotonde aan de Koning Leopold III-laan zijn nog niet klaar. Ondertussen kon wel al gestart worden in de Brugsesteenweg aan de kant van de Prinsenwijk.

2021 is bijzonder nat gestart, er is al heel veel water gevallen. Dit heeft helaas gevolgen voor de snelheid waarmee er wordt gewerkt. De aannemer hoopt de rotonde terug te kunnen openen halfweg maart. Voor de inwoners van de Rotsestraat betekent dit dat het extra verkeer nog een paar weken langer voor hun deur zal passeren.

  • Komende van de Brugsesteenweg blijft het doorgaand verkeer richting centrum altijd mogelijk.
  • Er geldt nog steeds een tonnagebeperking zodat er geen zwaar verkeer door de Prinsenwijk rijdt.
  • De handelaars blijven bereikbaar. Steun hen en koop lokaal #VANRSL!

Fase 2: Begin 2021 tot vermoedelijk eind mei 2021

Op dit moment worden de rioleringswerken in de Brugsesteenweg uitgevoerd aan de kant met de pare huisnummers.
Woon jij in dit stuk? Blijf dan a.u.b. je huisvuil tijdelijk aan de overkant van de straat aanbieden.

Fase 3: vermoedelijk mei 2021 tot september 2021

Voorlopig blijft de timing van fase 3 (de kant van de onpare huisnummers) behouden, al is deze ook afhankelijk van de vooruitgang van de werken in de voorgaande fases.

Omleidingen

De huidige omleidingen blijven tijdens en na de kerstvakantie behouden. Bij de start van fase 2b (stuk tussen Prins Boudewijnstraat en de rotonde) krijg je van ons opnieuw een bewonersbrief met een aangepast omleidingsplan. Doorgaand verkeer richting centrum blijft dus mogelijk. Doorgaand verkeer richting Torhout
volgt een omleiding. Er geldt nog steeds een tonnagebeperking zodat de wijken ontlast worden van zwaar verkeer. Fietsers kunnen een omleiding door de wijk volgen.

Specifieke vragen?

De contactgegevens van de stadsdiensten en de aannemer vind je in de bewonersbrief.

Omleidingsplan Fase 1 - Fase 2a
Kubus
Kubus

Bekijk hier bij wie je terecht kan met jouw vragen.

Wie kan ik vragen stellen?