Werken Brugsesteenweg

Riolerings- en wegeniswerken 2020-2021

Start riolerings- en wegeniswerken

Vanaf 19 oktober starten de riolerings- en wegeniswerken in de Brugsesteenweg, van de rotonde aan de Koning Leopold III-laan tot de Noordlaan.

Rioleringswerken

In opdracht van Aquafin wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd.
Dit is belangrijk in de aanpak van de wateroverlast in het Gryspeerdts Hof en de Markette.

 • aanleg gescheiden rioolstelsel met grote bufferriolen
 • afkoppeling van regenwater op privaat domein
 • verbinding Sint-Amandsbeek naar de waterbufferbekkens Spoorweglaan

Wegeniswerken

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer wordt de weg heringericht, met focus op veiligheid voor fietsers en voetgangers.

 • extra aandacht voor fietsers, met aan weerszijden afgescheiden fietspaden
 • een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer met een aparte busstrook
 • een nieuw wegdek met veilige oversteken voor voetgangers
 • extra aanplant van bomen

De werken verlopen in 3 fases

De planning is uiteraard onderhevig aan de weersomstandigheden.

Fase 1: Rioleringswerken in de rotonde. De riolering vanuit het Gryspeerdts Hof wordt aangesloten naar de rotonde.
Zo wordt de verbinding gemaakt van de afvoer van het overtollige regenwater naar het bufferbekken ter hoogte van de tunnel aan de spoorweg.
19 oktober tot eind 2020

Fase 2: Riolerings- en wegeniswerken aan de pare kant van de Brugsesteenweg
Begin 2021 tot vermoedelijk mei 2021

Fase 3: Riolerings- en wegeniswerken aan de onpare kant van de Brugsesteenweg
Mei 2021 tot vermoedelijk september 2021

Waar plaats ik mijn huisvuil?

Woon je in de werfzone? Plaats dan je huisvuil aan de onpare kant van de straat. Je plaatst er jouw huisvuil, PMD en papier en karton op de data zoals voorzien in de ophaalkalender.

Bereikbaarheid

Handelaars blijven bereikbaar. Tussen de rotonde en de Noordlaan blijven de parkeerplaatsen aan weerszijden beschikbaar.
Steun de handelaars en koop lokaal #VANRSL!

Uitgangspunten

 • Doorgaand verkeer richting centrum blijft mogelijk (groene pijl op de kaart)
 • Doorgaand verkeer richting Torhout volgt een omleiding (oranje pijl).
 • Er geldt een tonnagebeperking zodat de wijken ontlast worden van zwaar verkeer.
 • Gewijzigde info: Voor de fietsers zal het toch mogelijk zijn om zowel vanuit het centrum richting Torhout als omgekeerd te kunnen fietsen
  in de Brugsesteenweg. Voorbij de rotonde waar er gewerkt wordt, kunnen zij hun traject verderzetten op het bestaande fietspad.”

Volg zeker goed de aangeduide signalisatie ter plaatse.

Omleidingsplan - Fase 1
Kubus
Kubus

Bekijk hier bij wie je terecht kan met jouw vragen.

Wie kan ik vragen stellen?