Werken Brugsesteenweg

Riolerings- en wegeniswerken 2020-2021

Start riolerings- en wegeniswerken

Op 19 oktober gingen de riolerings- en wegeniswerken van start in de rotonde aan de Koning Leopold III-laan.

Rioleringswerken

In opdracht van Aquafin wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd.
Dit is belangrijk in de aanpak van de wateroverlast in het Gryspeerdts Hof en de Markette.

 • aanleg gescheiden rioolstelsel met grote bufferriolen
 • afkoppeling van regenwater op privaat domein
 • verbinding Sint-Amandsbeek naar de waterbufferbekkens Spoorweglaan

Wegeniswerken

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer wordt de weg heringericht, met focus op veiligheid voor fietsers en voetgangers.

 • extra aandacht voor fietsers, met aan weerszijden afgescheiden fietspaden
 • een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer met een aparte busstrook
 • een nieuw wegdek met veilige oversteken voor voetgangers
 • extra aanplant van bomen

De werken verlopen in 3 fases. De planning is uiteraard onderhevig aan de weersomstandigheden.

Fase 1: 19 oktober 2020 tot halfweg februari 2021

Eind oktober kwamen we in een tweede coronagolf terecht. Ook de aannemer bleef helaas niet van onheil gespaard. Enkele arbeiders vielen uit door een verplichte quarantaine. Samen met de weersomstandigheden had dit een impact op de organisatie én vooruitgang van de werken. Fase 1 helemaal klaar hebben tegen eind 2020 is hierdoor niet haalbaar. Doelstelling nu is om de rotonde tegen midden februari 2021 te hebben afgewerkt.

Fase 2: Begin 2021 tot vermoedelijk eind mei 2021

 1. De aannemer start vanaf 4 januari terug op en werkt verder aan de rotonde.
 2. Vanaf 11 januari start fase 2a. Dit betekent dat er gewerkt wordt in het stuk tussen de Waterdam en de Prins Boudewijnstraat. Dit aan de kant met de pare huisnummers (kant van de Prinsenwijk).
 3. Als de werken aan de rotonde af zijn, start fase 2b. Dit is in het deel tussen de Prins Boudewijnstraat en de rotonde

Info voor de bewoners uit de werfzone:

 • Je plaatst best je wagen vóór 11 januari buiten de werfzone.
 • Je plaatst je huisvuil tijdelijk aan de overkant van de straat (kant met de onpare huisnummers). Aan de ophaaldag verandert er niets.

Fase 3: vermoedelijk mei 2021 tot september 2021

Voorlopig blijft de timing van fase 3 (de kant van de onpare huisnummers) behouden, al is deze ook afhankelijk van de vooruitgang van de werken in de voorgaande fases.

Handelaars blijven bereikbaar

Vanaf maandag 11 januari is parkeren enkel mogelijk aan de onpare kant (kant van De Waterdam). Steun de handelaars en koop lokaal #VANRSL!

Omleidingen

De huidige omleidingen blijven tijdens en na de kerstvakantie behouden. Bij de start van fase 2b krijg je van ons opnieuw een bewonersbrief met een aangepast omleidingsplan. Doorgaand verkeer richting centrum blijft dus mogelijk. Doorgaand verkeer richting Torhout
volgt een omleiding. Er geldt nog steeds een tonnagebeperking zodat de wijken ontlast worden van zwaar verkeer. Fietsers kunnen een omleiding door de wijk volgen.

Specifieke vragen?

De contactgegevens van de stadsdiensten en de aannemer vind je in de bewonersbrief.

Omleidingsplan Fase 1 - Fase 2a
Kubus
Kubus

Bekijk hier bij wie je terecht kan met jouw vragen.

Wie kan ik vragen stellen?