Werken Brugsesteenweg

Riolerings- en wegeniswerken 2020-2021

Rioleringswerken

In opdracht van Aquafin wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd.
Dit is belangrijk in de aanpak van de wateroverlast in het Gryspeerdts Hof en de Markette.

 • aanleg gescheiden rioolstelsel met grote bufferriolen
 • afkoppeling van regenwater op privaat domein
 • verbinding Sint-Amandsbeek naar de waterbufferbekkens Spoorweglaan

Wegeniswerken

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer wordt de weg heringericht, met focus op veiligheid voor fietsers en voetgangers.

 • extra aandacht voor fietsers, met aan weerszijden afgescheiden fietspaden
 • een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer met een aparte busstrook
 • een nieuw wegdek met veilige oversteken voor voetgangers
 • extra aanplant van bomen

Tijdelijk verkeer mogelijk in beide richtingen

Vanaf zaterdag 17 juli tot maandag 16 augustus wordt er niet gewerkt. Het is dan niet nodig om eenrichtingsverkeer te behouden.
Samen met de aannemer zorgen we ervoor dat het verkeer tijdens die 4 weken tijdelijk in beide richtingen toegelaten is.

Vanaf 17 augustus tot september: afwerking

Er geldt terug éénrichtingsverkeer in de richting van het centrum. De laatste werken vinden plaats:

 • In de Koning Leopold III-laan wordt een nieuwe middengeleider aangelegd, in aansluiting op de rotonde. Omleiding nodig via de Rotsestraat.

 • De rotonde wordt helemaal afgewerkt.

 • Vermoedelijk eind augustus wordt de bovenste asfaltlaag gegoten in de Brugsesteenweg, tussen de rotonde en de Godshuislaan en aan de rotonde.
  Gedurende die twee dagen zal het stuk Brugsesteenweg volledig afgesloten zijn.

Specifieke vragen?

De contactgegevens van de stadsdiensten en de aannemer vind je in de bewonersbrief.

Omleidingsplan Fase 1 - Fase 2a
Kubus
Kubus

Bekijk hier bij wie je terecht kan met jouw vragen.

Wie kan ik vragen stellen?