Werken De Zilten, Stadenstraat, Ter Reigerie

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel en transportleiding warmtenet (2020-2021)

Eind oktober 2020 vatten de riolerings- en wegeniswerken aan. Ook de aanleg van een transportleiding van het warmtenet wordt aangelegd.
Deze leiding zorgt voor het transport van het warmtenet van aan De Zilten via Ter Reigerie, Hoogleedsesteenweg, Biezenstraat, Honzebroekstraat,
naar woonsite Roobaert.

De werken duren van 19 oktober 2020 tot eind juni 2021, tot alles heraangelegd is.

Het resultaat mag er zijn:

 • nieuwe gescheiden rioleringen
 • nieuwe openbare verlichting
 • een verkeersveilige aanleg

De vooropgestelde planning heeft als streefdoel om alles af te werken voor het zomerbouwverlof van 2021.

De fasering van de werken werd opgemaakt in functie van:​

 • praktische en technische haalbaarheid​
 • minimale hinder voor bewoners​
 • maximale toegankelijkheid voor bewoners en Clintonpark​

​Onderstaande fases zijn een zo goed mogelijke inschatting. Onvoorziene omstandigheden of weerverlet kunnen de data iets doen opschuiven.

Fase 1: vermoedelijk 19 oktober tot 13 november 2020

Welke werken?

 • Aanvang van de voorbereidende werken op 19 oktober 2020, hoofdzakelijk in De Zilten.
 • Vanaf 26 oktober 2020 starten de effectieve werken, om te beginnen met de onderboring van het warmtenet onder de R32. De Rijksweg wordt niet opengebroken, maar er gebeurt een persing van de Zilten tot aan de Stadenstraat onder de rijksweg door. Een vernuft staaltje techniek komt hierbij kijken!

Omleiding

 • Het kruispunt van de Stadenstraat met Ter Reigerie moet hierbij volledig onderbroken zijn, want er komen grote machines aan te pas.
 • Via de aangeduide omleiding blijven alle woningen of werkplekken (bv. in Clintonpark) bereikbaar te voet, met de fiets en met de wagen.

Fase 2: vermoedelijk 16 november tot 18 december 2020

Waar?

 • In de Stadenstraat, van aan de R32 tot en met het kruispunt van Ter Reigerie
 • In Ter Reigerie, van aan de Stadenstraat tot aan de 1e in-uitrit- van het Clintonpark (tot woning nr. 14)

Welke werken?

 • Openbreken van de weg
 • aanleg van nieuwe rioleringen
 • plaatsen van minderhindersteenslag

In 2021 zullen de volgende fases volgen

Fase 3: vermoedelijk 4 januari tot 5 februari 2021

Waar? In Ter Reigerie, vanaf huisnummer 14 tot aan de Hoogleedsesteenweg

Welke werken?

 • Openbreken van de weg
 • aanleg van nieuwe rioleringen
 • plaatsen van minderhindersteenslag

Fase 4: vermoedelijk 8 februari tot 12 april 2021

Waar? In het kruispunt van de Stadenstraat met Ter Reigerie, in Ter Reigerie zelf tot aan de zijstraat Ter Reigerie

Welke werken? Het plaatsen van een warmtenetleiding.

Concrete info over fases 5 en 6 (stukje Stadenstraat tussen Ter Reigerie en Edmond de Leyestraat en De Zilten) volgen.

Bekijk hier bij wie je terecht kan met jouw vragen.

Wie kan ik vragen stellen?