Werken De Zilten, Stadenstraat, Ter Reigerie

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel en transportleiding warmtenet (2020-2021)

Eind oktober 2020 zijn de riolerings- en wegeniswerken gestart. Ook de aanleg van een transportleiding van het warmtenet zal worden aangelegd.
Deze leiding zorgt voor het transport van het warmtenet van aan De Zilten via Ter Reigerie, Hoogleedsesteenweg, Biezenstraat, Honzebroekstraat,
naar woonsite Roobaert.

De werken duren tot eind juni 2021, tot alles heraangelegd is.

Het resultaat mag er zijn:

  • nieuwe gescheiden rioleringen
  • nieuwe openbare verlichting
  • een verkeersveilige aanleg

De fasering van de werken werd opgemaakt in functie van:​

  • praktische en technische haalbaarheid​
  • minimale hinder voor bewoners​
  • maximale toegankelijkheid voor bewoners en Clintonpark​

​Onderstaande fases zijn een zo goed mogelijke inschatting. Onvoorziene omstandigheden of weerverlet kunnen de data iets doen opschuiven.

Overzicht van de volgende fases

Fase 3: vanaf 4 januari tot begin februari 2021

Welke werken? Openbreken van de weg, aanleg van nieuwe rioleringen en plaatsen van minderhindersteenslag.
Waar? Ter Reigerie (vanaf huisnr. 14) tot aan de Hoogleedsesteenweg. Ook zijstraat Ter Reigerie.

Fase 4: vermoedelijk vanaf half februari tot begin april 2021

Welke werken? Plaatsen van een warmtenetleiding
Waar? In het kruispunt van de Stadenstraat met Ter Reigerie, in Ter Reigerie zelf tot aan de zijstraat Ter Reigerie.

Fase 5: vermoedelijk vanaf eind maart 2021

Welke werken? Openbreken van de weg, aanleg van nieuwe rioleringen en plaatsen van de definitieve wegenis.
Waar? Stukje Stadenstraat (tussen Ter Reigerie en Edmond Deleyestraat)

Fase 6: vermoedelijk vanaf begin februari 2021 tot eind maart 2021

Welke werken? Openbreken van de weg, aanleg van nieuwe rioleringen en plaatsen van de definitieve wegenis.
Waar? De Zilten (voor school Sint-Idesbald)

De definitieve wegenis zoals borduren, greppels, fundering wegenis, … in de Stadenstraat en Ter Reigerie wordt geplaatst na de aanleg van het warmtenet.
Dit zal vermoedelijk gebeuren vanaf april 2021 (beginnend in de Stadenstraat tot aan de Hoogleedsesteenweg) en loopt tot juni 2021. De toplaag asfalt wordt in 1 keer geplaatst over de volledige wegenis Stadenstraat en Ter Reigerie. Dit zal gebeuren op het einde van alle werken.

Blijft mijn woning bereikbaar?

Ondanks de ingrijpende werken wordt steeds gestreefd naar een maximale toegankelijkheid voor bewoners en bezoekers aan het Clintonpark. Er wordt gebruik gemaakt van minder-hinder steenslag na de rioleringswerken, wat de toegang tot de woningen met de wagen mogelijk maakt. Via de omleiding blijven alle woningen of werkplekken bereikbaar te voet, met de fiets en met de wagen.

Waar plaats ik mijn huisvuil?

Woon je in de werfzone? Plaats dan tijdelijk je huisvuil bij het begin of einde van de werfzone. Dit doe je volgens de gebruikelijke ophaalmomenten zoals voorzien op de kalender van MIROM.

Hulp aan huis nodig?

Woon je in de werfzone en heb je op geregelde tijdstippen hulp nodig aan huis? Laat het ons weten!
Contactgegevens van de stadsdiensten vind je in de bewonersbrief.

Aanleg warmtenet
Aanleg warmtenet
Aanleg warmtenet
Aanleg warmtenet
Aanleg warmtenet
Aanleg warmtenet

Bekijk hier bij wie je terecht kan met jouw vragen.

Wie kan ik vragen stellen?