Werken De Zilten, Stadenstraat, Ter Reigerie

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel en transportleiding warmtenet (2020-2021)

Warmtenet en nieuwe openbare verlichting

Fluvius voorziet het warmtenet en plaatst nieuwe openbare verlichting. Nadien wordt de wegenis hersteld met aandacht voor snelheidsremmende maatregelen. Fluvius en studiebureau Demey lichtten op dinsdag 5 november de plannen toe aan de naaste bewoners. Je kan hier de presentatie bekijken die toen werd gegeven.

De rioleringswerken en de aanleg van het warmtenet in De Zilten - Stadenstraat en Ter Reigerie vatten aan in het najaar 2020. Exacte start van de werken ligt nog niet vast, dit wordt nog bepaald in samenspraak met de uitvoerende aannemer.

Extra informatie volgt voor aanvang van de werken via een bewonersbrief en kan je steeds nalezen op de website.

Bekijk hier bij wie je terecht kan met jouw vragen.

Wie kan ik vragen stellen?