Werken De Zilten, Stadenstraat, Ter Reigerie

Aanleg gescheiden rioleringsstelsel en transportleiding warmtenet (2020-2021)

Eind oktober 2020 zijn de riolerings- en wegeniswerken gestart. Ook de aanleg van een transportleiding van het warmtenet wordt aangelegd.
Deze leiding zorgt voor het transport van het warmtenet van aan De Zilten via Ter Reigerie, Hoogleedsesteenweg, Biezenstraat, Honzebroekstraat,
naar woonsite Roobaert.

Het resultaat mag er zijn:

  • nieuwe gescheiden rioleringen
  • nieuwe openbare verlichting
  • een verkeersveilige aanleg

De fasering van de werken werd opgemaakt in functie van:​

  • praktische en technische haalbaarheid​
  • minimale hinder voor bewoners​
  • maximale toegankelijkheid voor bewoners en Clintonpark​

De eindspurt is ingezet!

De Zilten

De werken ter hoogte van de school Sint-Idesbald schieten goed op. Vóór het bouwverlof van de aannemer zullen ze volledig klaar zijn en kan het verkeer er opnieuw door.

Ter Reigerie

De werken aan de rijweg zullen klaar zijn eind juni. Vanaf dan kan je terug via de Hoogleedsesteenweg Ter Reigerie inrijden. Ook werknemers in of bezoekers aan het Clintonpark zullen hun werkplek kunnen bereiken via de Hoogleedsesteenweg. Nadien volgt de heraanleg van voetpaden en opritten, evenals het herstellen van de groenzones.

Stadenstraat

Tussen Ter Reigerie en de Edmond De Leyestraat is er nog werk aan de rioleringen en nadien aan de heraanleg van de straat. Tijdens deze werken zijn de woningen in dit stukje straat moeilijk bereikbaar met de wagen. Deze werken zullen gebeuren in de eerste helft van juli. Tijdens het bouwverlof zullen de woningen terug goed bereikbaar zijn met de wagen. De heraanleg van de voetpaden en de opritten, alsook het herstellen van de groenzones zal gebeuren voor en na het bouwverlof.

Waar plaats ik mijn huisvuil?

Woon je in de werfzone? Plaats dan tijdelijk je huisvuil bij het begin of einde van de werfzone. Dit doe je volgens de gebruikelijke ophaalmomenten zoals voorzien op de kalender van Mirom.

Vragen?

Aarzel niet om contact op te nemen met iemand ter plaatse op de werf of met de stadsdiensten. Contactgegevens van de stadsdiensten vind je in de bewonersbrief.

Aanleg warmtenet
Aanleg warmtenet
Aanleg warmtenet
Aanleg warmtenet
Aanleg warmtenet
Aanleg warmtenet

Bekijk hier bij wie je terecht kan met jouw vragen.

Wie kan ik vragen stellen?