Werken Gitsestraat

Riolerings- en wegeniswerken (vermoedelijk halfweg 2022)

Met de geplande rioleringswerken pakken we de wateroverlast aan en wordt de waterhuishouding meteen ook op een kwaliteitsvolle manier beheerd. Dit doen we met de aanleg van een gescheiden rioolstelsel, waterpasserende bestratingen en te ontharden waar mogelijk. Samen met de geplande rioleringswerken in de Honzebroekstraat, het Gryspeerdts Hof en in het kader van de sanering van de Sint-Amandsbeek
moet de Godelievewijk naar de toekomst van wateroverlast worden gevrijwaard.

Voor de Gitsestraat wordt het beperkt éénrichtingsverkeer niet enkel lokaal voorzien t.h.v. het kruispunt met de Rolariusweg, maar komt er beperkt éénrichtingsverkeer
vanaf de parking t.h.v. de Godelievekerk tot aan het kruispunt met de Rolariusweg. Rijden kan in de richting van de Rolariusweg.

Hiermee spelen we ook in op de vraag van de bewoners van de Gitsestraat om de verkeersdrukte en -veiligheid in hun straat aan te pakken. Op dit moment is de Gitsestraat nog een grijze betonnen vlakte waar snelheden te hoog liggen en fietsers zich onveilig voelen. Met een aantal slimme ingrepen worden snelheidsproblemen aangepakt, meer kwaliteit geboden aan de fietser en de beleving van de buurt op een groene, duurzame manier verhoogt. De ruimte die vrijkomt door éénrichting te voorzien wordt optimaal gebruikt om meer plaats te geven aan voetgangers, fietsers, en groen. Dit alles zorgt voor een leefbare en veilige omgeving
waar het aangenaam wonen en vertoeven is. Meer zuurstof in de wijk!

De werken in de Gitsestraat starten vermoedelijk halfweg 2022.

Timing en fasering

Gitsestraat Vak mei '22 jun '22 jul '22 aug '22 sep '22 okt '22 nov '22 dec '22 jan '23 feb '23 maa '23 apr '23 mei '23 jun '23 jul '23 aug '23 sep '23 okt '23 nov '23 dec '23
Oude Noordlaan x x x
Gitsestraat Noordlaan - Oude Noordlaan x x
Gitsestraat Oude Noordlaan - Honzebrouckstraat x x x
Gitsestraat Honzebrouckstraat - Getouwstraat x x x x
Gitsestraat Getouwstraat - Electro Gevaert x x
Gitsestraat Electro Gevaert - Robaardstraat x x x
Gitsestraat Kruispunt Rolariusweg - Gitsestraat x x
Vinkenstraat x
Spoelstraat x x x
Bobijnstraat x x
3d-beeld Gitsestraat - Vak Noordlaan - Oude Noordlaan