Werken Gitsestraat

Riolerings- en wegeniswerken (vanaf 19 april 2022)

Met de geplande rioleringswerken pakken we de wateroverlast aan en wordt de waterhuishouding meteen ook op een kwaliteitsvolle manier beheerd. Dit doen we met de aanleg van een gescheiden rioolstelsel, waterpasserende bestratingen en te ontharden waar mogelijk. Samen met de geplande rioleringswerken in de Honzebroekstraat, het Gryspeerdts Hof en in het kader van de sanering van de Sint-Amandsbeek
moet de Godelievewijk naar de toekomst van wateroverlast worden gevrijwaard.

Voor de Gitsestraat wordt het beperkt éénrichtingsverkeer niet enkel lokaal voorzien t.h.v. het kruispunt met de Rolariusweg, maar komt er beperkt éénrichtingsverkeer
vanaf de parking t.h.v. de Godelievekerk tot aan het kruispunt met de Rolariusweg. Rijden kan in de richting van de Rolariusweg.

Hiermee spelen we ook in op de vraag van de bewoners van de Gitsestraat om de verkeersdrukte en -veiligheid in hun straat aan te pakken. Op dit moment is de Gitsestraat nog een grijze betonnen vlakte waar snelheden te hoog liggen en fietsers zich onveilig voelen. Met een aantal slimme ingrepen worden snelheidsproblemen aangepakt, meer kwaliteit geboden aan de fietser en de beleving van de buurt op een groene, duurzame manier verhoogt. De ruimte die vrijkomt door éénrichting te voorzien wordt optimaal gebruikt om meer plaats te geven aan voetgangers, fietsers, en groen. Dit alles zorgt voor een leefbare en veilige omgeving
waar het aangenaam wonen en vertoeven is. Meer zuurstof in de wijk!

Fase 2: Markette tot Honzebroekstraat

De rioleringswerken en de heraanleg van de Gitsestraat zijn volop bezig. Na het bouwverlof werkt de aannemer verder van de Markette tot het kruispunt met de Honzebroekstraat. Dit betekent dat je wellicht vanaf 8 augustus niet via de Gitsestraat in de Markette kan rijden.

Tijdelijke oplossing via de Waterdam

We voorzien een tijdelijke oplossing, zodat je tijdens de werken toch nog met je wagen tot aan jouw woning of garage kan in de Markette. Dit doen we door de fietsdoorsteek tussen de Markette en Waterdam tijdelijk anders aan te leggen zodat je er met de wagen kan passeren.

Deze aanpassing wordt nog voor het bouwverlof uitgevoerd, maar wordt pas na het verlof in gebruik genomen. Wellicht duurt deze regeling tot eind dit jaar. Daarna wordt de fietsdoorsteek terug voorzien zoals nu het geval is.

Slecht weer of onvoorziene omstandigheden kunnen voor vertraging zorgen.

Je leest alle info in de bewonersbrief.

Timing en fasering

Gitsestraat Vak maa '22 apr '22 mei '22 jun '22 jul '22 aug '22 sep '22 okt '22 nov '22 dec '22 jan '23 feb '23 maa '23 apr '23 mei '23 jun '23 jul '23 aug '23 sep '23 okt '23 nov '23 dec '23 jan
'24
feb
'24
maa
'24
apr
'24
mei
'24
jun
'24
jul
'24
aug
'24
sep
'24
okt
'24
Oude Noordlaan x x x x x
Gitsestraat Noordlaan - Markette x x x x x x
Gitsestraat Markette - Honzebroekstraat + Vinkenstraat x x x x x
Gitsestraat Honzebroekstraat - Getouwstraat x x x x x x
Gitsestraat Getouwstraat - Electro Gevaert x x x x x x x
Gitsestraat Electro Gevaert - Robaardstraat x x x x x x
Gitsestraat Kruispunt Rolariusweg - Gitsestraat x x x
Spoelstraat x x x x x x
Bobijnstraat x x x x x
3d-beeld Gitsestraat - Vak Noordlaan - Oude Noordlaan