Werken Gryspeerdts Hof

Riolerings- en wegeniswerken vanaf november 2021

Start rioleringswerken na herfstvakantie

De rioleringswerken vormen de schakel tussen de Gitsestraat en de Brugsesteenweg. Het regenwater wordt naar de bufferbekkens in de Koning Leopold III-laan afgevoerd, ter hoogte van de spoorweg. Op onderstaand kaartje zie je dat de aannemer in twee fases zal werken.

  • Dit jaar wordt er gewerkt in het doodlopende stuk richting de Markette en de Waterdam.
  • Vanaf 2022 start fase 2, in het stuk tussen de Brugsesteenweg en de Gitsestraat.

Zo verloopt fase 1

Vanaf 8 november De werken starten met het plaatsen van de bronbemaling. Dit betekent dat er grondwater wordt opgepompt en afgevoerd via een leiding.
Zo wordt de grondwaterstand tijdelijk verlaagd. Dit is nodig om droog te kunnen werken.
Vanaf 15 november

De aannemer bouwt een pompstation ter hoogte van huisnummer 5.

Vanaf 29 november Aanleg rioleringen.

Vermoedelijk in februari 2022 zal de onderlaag in asfalt worden aangelegd. Begin maart wordt dan de toplaag in asfalt gegoten.
De planning is altijd onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

Bereikbaarheid

Tijdens fase 1 is er in het doodlopend stuk geen verkeer mogelijk. Ook fietsers mogen dan niet door. Het is voor hen te gevaarlijk om tussen de machines en kranen te rijden. Gryspeerdts Hof tussen de Brugsesteenweg en de Gitsestraat blijft wel bereikbaar tijdens deze fase, dus deze fietsas kan worden gebruikt. Vanuit de Waterdam/Markette naar de Wolstraat rijden kan tot eind dit jaar best via de Gitsestraat.

Tip voor de inwoners in het doodlopend stuk:
Je plaatst jouw wagen best vóór 8 november buiten de werfzone. Dit kan in één van de omliggende straten.

Tijdelijk ophaalpunt MIROM voor huisvuil

Plaats tijdens de werken a.u.b. je huisvuil, PMD, papier en karton aan het ophaalpunt in de Wolstraat. Op het kaartje zie je waar dit is. Dit punt zal aangeduid staan met een bord en herashekkens. Je plaatst er je huisvuil wekelijks op de momenten zoals voorzien in de ophaalkalender van MIROM.

Heb je vragen?

Spreek gerust de aannemer aan op de werf. Of contacteer de stadsdiensten via pod@roeselare.be of telefonisch via 051 26 97 86.

Fase 2 start vanaf januari. In december bezorgen we je de nodige informatie over de bereikbaarheid en omleidingen voor auto’s en fietsers.
Je kan alle info ook nalezen in de bewonersbrief.

Bekijk hier bij wie je terecht kan met jouw vragen.

Wie kan ik vragen stellen?