Werken Gryspeerdts Hof

Riolerings- en wegeniswerken vanaf oktober 2021

De rioleringswerken, in het kader van de wateroverlastbestrijding, starten na de heraanleg van de Brugsesteenweg.
Om tijdens die werken geen conflicten te hebben met leidingen en kabels, gebeuren er eerst nutswerken:

  • bovengrondse leidingen worden ondergronds gebracht.
  • een aantal kabels en leidingen worden vernieuwd of verplaatst.

Start nutswerken

De uitvoering van de werken is voorzien vanaf maandag 1 februari 2021. Als de weersomstandigheden gunstig zijn, kunnen de nutswerken tegen eind februari voltooid zijn.
Om de toegankelijkheid tot de woningen maximaal te kunnen garanderen, gebeuren de werken in twee fases. Elke fase duurt een tweetal weken:

  • Fase 1: Brugsesteenweg tot aan het kruispunt met de Wolstraat
  • Fase 2: vanaf het kruispunt met de Wolstraat tot aan de Gitsestraat.

De nutswerken worden door aannemer Vereecke uitgevoerd in opdracht van De Watergroep, die als coördinator optreedt voor de andere nutsmaatschappijen.

Hinder tijdens de werken

De hinder zal verschillend zijn, naargelang de locatie van de woning.

  • In het stuk tussen het kruispunt met de Wolstraat en het fietspad naar de Waterdam zal je woning altijd toegankelijk blijven met de wagen.
  • In het rechte stuk tussen de Brugsesteenweg en de Gitsestraat, zullen je woning en garage tijdelijk niet bereikbaar zijn met de wagen. Je plaatst jouw wagen best tijdig buiten de werfzone.

Fietsdoorsteek afgesloten

Om de veiligheid te kunnen garanderen voor zowel arbeiders als voorbijgangers, wordt de fietsdoorsteek tijdens de duur van de werken afgesloten. Aan de Gitsestraat zal er een werfhekken worden geplaatst, zodat fietsers niet tussen de werken door kunnen laveren.

Bekijk hier bij wie je terecht kan met jouw vragen.

Wie kan ik vragen stellen?