Werken Gryspeerdts Hof

Riolerings- en wegeniswerken vanaf november 2021

De rioleringswerken vormen de schakel tussen de Gitsestraat en de Brugsesteenweg. Het regenwater wordt naar de bufferbekkens in de Koning Leopold III-laan afgevoerd, ter hoogte van de spoorweg. Op onderstaand kaartje zie je dat de aannemer in twee fases zal werken.

  • Fase 1: doodlopend stuk richting de Markette en de Waterdam.
  • Fase 2: stuk tussen de Brugsesteenweg en de Gitsestraat.

Fase 1: november 2021 - april 2022

Fase 1 in het Gryspeerdts Hof zit op schema. Begin april zal de onderlaag in asfalt worden aangelegd. Dan is er in dit stuk terug plaatselijk verkeer mogelijk. In mei wordt dan de toplaag in asfalt gegoten.

Fase 2: januari - april 2022

Vanaf midden januari start fase 2, in de fietsdoorsteek tussen de Brugsesteenweg en de Gitsestraat.
Dit gaat als volgt: Vanaf maandag 10 januari 2022 wordt er gewerkt vanuit het kruispunt met de Wolstraat in de richting van de Brugsesteenweg, om aansluitend over te gaan naar de kant van de Gitsestraat. De bewoners die gelegen zijn in de fietsverbinding zijn bij de start van fase 2 vanuit de Wolstraat even niet bereikbaar met de wagen. De bewoners van de nrs. 12-18 en 17-19 en de garages worden zo lang mogelijk bereikbaar gehouden via de Gitsestraat.

Geen fietsverkeer mogelijk

Tijdens de werken mogen fietsers niet door. Het is voor hen te gevaarlijk om tussen de machines en kranen te rijden. Er staat een omleiding voor fietsers aangeduid via de Brugsesteenweg en de Markette.

Je leest alle info in de bewonersbrief.

Heb je vragen?

Spreek gerust de aannemer aan op de werf. Of contacteer de stadsdiensten via pod@roeselare.be of telefonisch via 051 26 97 86.

Bekijk hier bij wie je terecht kan met jouw vragen.

Wie kan ik vragen stellen?