Werken Gryspeerdts Hof

Riolerings- en wegeniswerken vanaf oktober 2021

De rioleringswerken, in het kader van de wateroverlastbestrijding, starten na de heraanleg van de Brugsesteenweg.
Om tijdens die werken geen conflicten te hebben met leidingen en kabels, gebeuren er eerst nutswerken:

  • bovengrondse leidingen worden ondergronds gebracht.
  • een aantal kabels en leidingen worden vernieuwd of verplaatst.

Nutswerken
De uitvoering van de werken is intussen voltooid. De werken gebeurden in twee fases.

  • Fase 1: Brugsesteenweg tot aan het kruispunt met de Wolstraat
  • Fase 2: vanaf het kruispunt met de Wolstraat tot aan de Gitsestraat.

Bekijk hier bij wie je terecht kan met jouw vragen.

Wie kan ik vragen stellen?