Werken Honzebroekstraat

Aanleg warmtenet (2020)

Einde werken in zicht!

De werken i.h.k.v. de aanleg van het warmtenet zitten in een finale fase.

Ondanks de slechte weersomstandigheden kon de voorziene planning en timing worden aangehouden. De werken zullen normaal gezien op vrijdag 6 november worden voltooid.

Wat moet er nog gebeuren?

 • tegen eind oktober worden alle leidingen geplaatst en gelast.
 • begin november worden alle openliggende sleuven aangevuld en verdicht.
 • om tegen vrijdag 6 november de zones te asfalteren en te herstellen.

De werken werden in 4 fases voltooid

 • Fase 1: vanaf de Biezenstraat (inclusief aansluiting op traject in Biezenstraat) tot aan de Lakenstraat.
  Vanaf 31 augustus 2020 (gedurende 2 weken).
 • Fase 2: vanaf de Lakenstraat tot aan Biezenhof A.
  ​Vermoedelijk vanaf 11 september 2020 (gedurende 2 weken)
 • Fase 3: vanaf Biezenhof A tot de Lijnwaadstraat.
  Vermoedelijk vanaf 22 september 2020 (gedurende 2 weken)
 • Fase 4: vanaf de Lijnwaadstraat tot aan de Jacobus Vermanderstraat.
  Vermoedelijk vanaf 14 oktober 2020 (tot eind november)
Honzebroekstraat
Honzebroekstraat | Aanleg warmtenet 2020
Honzebroekstraat | Aanleg warmtenet 2020
Honzebroekstraat | Aanleg warmtenet 2020
Honzebroekstraat | Aanleg warmtenet 2020
Honzebroekstraat | Aanleg warmtenet 2020
Honzebroekstraat | Aanleg warmtenet 2020
Aanleg warmtenet Honzebroekstraat
Aanleg warmtenet Honzebroekstraat
Aanleg warmtenet Honzebroekstraat
Aanleg warmtenet Honzebroekstraat

Bekijk hier bij wie je terecht kan met jouw vragen.

Wie kan ik vragen stellen?