Overzicht werken in jouw buurt

Hier vind je een overzicht van de werken in de Godelievewijk.

Net voor de kerstvakantie verspreidden we een bewonersbrief met een update.

In grote lijnen lees je hieronder hoe de werken verder gaan na de kerstvakantie:

 • Honzebroekstraat:
  • Aanplant van de resterende bomen en de lagere beplanting.

  • Begin maart volgt de toplaag in asfalt.

  • Ongeveer midden maart zal de volledige rijweg in de Honzebroekstraat klaar zijn.

 • Gitsestraat:
  • Van Noordlaan t.e.m. kruispunt Honzebroekstraat - Vinkenstraat
   • Afwerking van de parkeerstroken en voetpaden.

   • Aanplant van bomen tussen de Markette en het kruispunt Honzebroekstraat.

   • Begin maart volgt de toplaag in asfalt.

  • Vanaf de Honzebroekstraat tot eerste kruispunt Wolstraat

   • Huisaansluitingen en aanleg van het wegdek.

  • ​Vanaf eerste kruispunt Wolstraat tot Getouwstraat

   • Voorbereidende werken (opbraak van de weg, plaatsen van bronbemaling, …), en nadien aanleg van de riolen. Bij de start van deze fase is de parking van Ter Beke niet meer toegankelijk via de Gitsestraat. De parking zal voor de duur van de werken tijdelijk toegankelijk zijn via de Honzebroekstraat.

   • De riolen worden eerst aangelegd tot aan het kruispunt met de Getouwstraat. Het tweede kruispunt met de Wolstraat wordt pas onderbroken als het eerste kruispunt opnieuw in gebruik is. Zo garanderen we de bereikbaarheid van de Wolstraat en het Gryspeerdts Hof. De Getouwstraat blijft bereikbaar via de Rolariusweg.

   • Halfweg maart 2023 starten de werken in het kruispunt met de Getouwstraat. De bereikbaarheid naar de Getouwstraat zal, voor de duur van de hinderlijke werken, via een doorsteek vanuit de Lakenstraat mogelijk zijn.

Sanering Sint-Amandsbeek

Lees meer

Roobaertpark

Nieuwe drinkwaterleiding

Lees meer

Honzebroekstraat en Lakenstraat

Riolerings- en wegeniswerken

Lees meer

Gitsestraat

Volledige heraanleg

Lees meer

Wat is intussen al gebeurd?

Bekijk hier de gerealiseerde werken