Afkoppeling afval- en regenwater

Een afkoppelingsdeskundige helpt je op weg!

Regen- en afvalwater scheiden, niet iedereen weet hoe daaraan te beginnen. Daarom wordt een afkoppelingsdeskundige aangesteld die een afkoppelingsdossier opmaakt per woning.

Deze afkoppelingsdeskundige zal op het juiste moment zelf contact met jou opnemen voor een huisbezoek. Na het huisbezoek ontvang je een dossier met:

  • Een inventarisatie van de bestaande toestand
  • Een plan van de ontworpen toestand met IBA (individuele behandeling afvalwater)
  • Een beschrijving van de uit te voeren afkoppelingswerken
  • Een overeenkomst tussen jou en de stad.

Op basis van dit dossier kan je beslissen om de werken zelf uit te voeren of een aannemer onder de arm te nemen.

Afkoppelingspremie

Iedereen die zijn private rioolstelsel afkoppelt en/of gescheiden aanlegt, kan een premie aanvragen bij stad Roeselare.

Opgelet:

  • de premie kan niet worden aangevraagd bij het bouwen van een nieuwbouwwoning.
  • de premie moet aangevraagd worden voor aanvang van de werken.

De premie bedraagt 75% van de bewezen kosten met een maximum van:

  • 1500 euro voor een open of halfopen bebouwing
  • 750 euro voor een gesloten bebouwing.

Meer informatie

Infrabureau Demey
Gregory Anne
Afkoppelingsadviseur

@ gregory.anne@demey.be
T. 051 20 59 41

Meer informatie en filmpjes over de procedure, mogelijke hinder, kosten, ...

Bezoek de website van Aquafin