Algemene informatie

De komende jaren zet Stad Roeselare in op het verbeteren van de leefbaarheid in de Godelievewijk.

Over Godelieve leeft!

We stellen enkele vernieuwingen voor waarmee we de komende jaren willen bouwen aan:

 • een wijk die zuurstof geeft, die ademt.
 • een wijk waar zowel water als verkeer in goede banen wordt geleid.
  • we nemen extra maatregelen om wateroverlast in de toekomst te vermijden
  • we brengen concrete voorstellen om de verkeersveiligheid te vergroten
 • een warme, dynamische wijk waar mensen elkaar ontmoeten en zich thuis kunnen voelen.

Kortom, een Godelievewijk die leeft! Om dit te realiseren, zetten we in op deze pijlers:

 • Godelieve kanaliseert: we willen vriendschap sluiten met het water door ruimte te geven en in goede banen te leiden.
 • Godelieve vergroent: groen zorgt voor een betere leefomgeving en maakt gelukkig. We willen groen als verbindend element inzetten.
 • Godelieve verbindt: spelen, leven, ontmoeten, ... staan centraal. Mobiliteit moet vooral verbindend werken.
 • Godelieve vernieuwt: naast het vernieuwen van de nutsleidingen, willen we gebruik maken van duurzame energietechnieken.
 • Godelieve bruist: we zetten verder in op initiatieven die ontmoeting in de wijk stimuleren en op nieuwe recreatieve ruimtes.

Video: Godelieve leeft!

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!