Andere richting rijden: schoolrotonde

Op dit moment is het een wirwar van auto’s in alle richtingen. Er zijn dagelijks heel veel mogelijke conflicten. De opzet van de maatregel is het creëren van een zgn. “schoolrotonde” in wijzerzin rond de schoolsite met aangepaste voorrangswijzigingen om de snelheden te beperken.

Voor fietsers blijft het altijd mogelijk om in beide richtingen te rijden.

  • Een (beperkt) eenrichtingsverkeer wordt voorzien. Dit zal een proeftraject zijn door middel van signalisatie.
  • Ter hoogte van de Nachtegaalstraat 2-12 wordt er een eenzijdig parkeerverbod toegepast.
  • Ter hoogte van de kruispunten Nachtegaalstraat/Merelstraat en Leeuwerikstraat/Lijsterstraat wordt de voorrang gewijzigd met bijhorende snelheidsremmende maatregelen.
  • Fietspictogrammen worden per 25m aangebracht op het wegdek voor fietsers in tegenrichting
Andere richting rijden: schoolrotonde

Bekijk hier bij wie je terecht kan met jouw vragen.

Wie kan ik vragen stellen?