Biezenstraat

Update werken Biezenstraat

De werken worden voorlopig stilgelegd, omwille van de steeds strenger wordende maatregelen ter bestrijding van het Coronoavirus.
Dit heeft een aantal gevolgen die we voor jou graag op een rijtje zetten:

Donderdag 19 maart 2020

  • De volledige sleuf zal door de aannemer gedicht worden met zand. Dit is noodzakelijk om tijdens de komende periode waarin niet gewerkt wordt verzakkingen te vermijden.
  • ​Er wordt ook asfalt geplaatst ter hoogte van de uitzetslag bij de Patrijzendreef.
  • Autoverkeer in de Biezenstraat tussen de Patrijzendreef en de Fazantendreef zal nagenoeg niet mogelijk zijn. De omleiding via
    de Patrijzendreef en Fazantendreef blijft behouden.
  • De Bakkerij ’t Biezenhof blijft open, maar is enkel te voet bereikbaar.

Vrijdag 20 maart 2020

  • Er wordt een algemene opkuis van de werfzone voorzien waarna ze veilig afgesloten zal worden. Hier eindigen voorlopig de werken in de Biezenstraat.
  • De Biezenstraat wordt over de volledige werfzone terug vrijgegeven voor éénrichtingsverkeer, van de Honzebroekstraat tot aan de Weidestraat.
  • De Bakkerij ‘t Biezenhof blijft open en is ook terug bereikbaar met de auto.

Aanleg Warmtenet - vanaf 9 maart 2020

Vanaf maandag 9 maart worden er uitzettingsvoorzieningen op de transportleidingen uitgevoerd. Hierbij is het noodzakelijk om beide rijrichtingen van de Biezenstraat even af te sluiten. Zo kan de aannemer vlotter en in veiligere omstandigheden werken. Er zal een kleine omleiding met éénrichtingsverkeer worden voorzien via de Fazantendreef en de Patrijzendreef.

De uitvoering van de uitzettingsvoorzieningen zal in 3 fases gebeuren. Indien de weersomstandigheden gunstig blijven, zal de laatste fase begin april van start gaan.
In de bewonersbrief vind je de voorlopige planning van de werken.

Opfrisbeurt groenzone - najaar 2020

Ook de groenzone in de Biezenstraat zal in het najaar van 2020 een opfrisbeurt krijgen: méér en toegankelijker groen voor omwonenden, passanten en spelende kinderen.

Infoavond 15 januari 2020

De presentatie van de infoavond op woensdag 15 januari in SBS De Octopus vind je terug als bijlage.
Heb je vragen tijdens de werken? De contactgegevens van de betrokken partijen staan vermeld op de contactfiche (in bijlage).

Bekijk hier bij wie je terecht kan met jouw vragen.

Wie kan ik vragen stellen?