Biezenstraat

Werken aanleg warmtenet in Biezenstraat

Asfalteren op 6 juli en 7 juli

Goed nieuws! De aanleg van het warmtenet in de Biezenstraat tussen de Honzebroekstraat en de Weidestraat is binnenkort voltooid. De volgende stap is het asfalteren van de straat.

Op maandag 6 juli en dinsdag 7 juli wordt de huidige asfaltlaag over de volledige breedte van de weg afgefreesd en wordt er een nieuwe laag asfalt geplaatst.

 • Tijdens de werken wordt de Biezenstraat afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Dit gebeurt ter hoogte van de kruispunten met de Honzebroekstraat, Weidestraat, Patrijzendreef, Fazantendreef en Werfwegel. Een omleiding wordt voorzien. Te voet of met de fiets aan de hand kan je langs de werfzone wandelen op het voetpad.
 • Je doet er goed aan om op zondagavond 5 juli je wagen elders te plaatsen.
 • Tijdens deze werken plaats je je huisvuilzak, PMD en papier en karton aan het begin of het einde van de werfzone. Je biedt je huisvuil aan op de gebruikelijke momenten zoals voorzien volgens de afvalkalender van MIROM.

Ten laatste op woensdagmorgen 8 juli gaat de straat terug open voor alle verkeer. Hopelijk blijven de weersomstandigheden goed, zodat de planning kan worden gevolgd.

Infoavond januari 2020

Halfweg januari organiseerde Stad Roeselare in samenwerking met Fluvius een infoavond over de Biezenstraat. Onder ruime belangstelling werd er toelichting gegeven over

 • de aanleg van het warmtenet
 • de aanpassingen aan de weginfrastructuur
 • de opfrissing en uitbreiding van de groenzone.

Aanpassing plannen na voorstellen tijdens infoavond

Tijdens de vragenronde achteraf werden er door het publiek enkele constructieve voorstellen geformuleerd over de weginfrastructuur. De Stad heeft deze voorstellen verder onderzocht op hun haalbaarheid. We kunnen jullie nu meegeven dat het plan werd aangepast op basis van deze vragen. We hopen dat we met deze aanpassingen tegemoet komen aan de vragen omtrent de veiligheid van overstekende voetgangers en fietsers.

 • Kunnen er zebrapaden worden voorzien in de Biezenstraat ter hoogte van de groenzone?
  Ja, er zullen 2 zebrapaden worden geschilderd. Ter hoogte van bakkerij ’t Biezenhof en ter hoogte van de voetgangersdoorsteek aan de Werfwegel. In samenwerking met Fluvius wordt de bestaande verlichting in het najaar ook aangepast naar duurzame ledverlichting in de volledige Biezenstraat. Het witte licht van de ledverlichting zal de oversteekplaatsen nog zichtbaarder maken in het donker.
 • Kan er extra aandacht gaan naar de veiligheid van de fietsers door bv. de aanleg van een fietspad ter hoogte van de wegversmalling?
  Ja. In het eerste ontwerp was er geen afgescheiden fietsstrook en moesten kruisende voertuigen om beurt wachten ter hoogte van een uitstulping.
  Het ontwerp van de wegversmalling ter hoogte van de groenzone werd aangepast. Over het volledige traject van de wegversmalling kan er met twee voertuigen gekruist worden. Fietsers zullen extra worden beschermd. Aan de zijde van de groenzone wordt de fietser geleid naar een naastliggend en verhoogd fietspad.
  De uitvoering van deze werken aan de versmalling en het fietspad zijn in uitvoering. De aanpassingen aan de groenzone worden uitgevoerd dit najaar of voorjaar 2021, op het moment dat deze niet meer gebruikt wordt als werfstapel.

Een aantal andere individuele vragen die tijdens de infoavond werden gesteld, hadden betrekking op ruimere thema’s dan de infoavond. Deze vragen werden geregistreerd en opgevolgd via 1788.

Biezenstraat
Herras Biezenstraat
Herras Biezenstraat

Bekijk hier bij wie je terecht kan met jouw vragen.

Wie kan ik vragen stellen?