Brugsesteenweg

Riolerings- en wegeniswerken 2020-2021

Op woensdag 8 september 2021 werd het nieuwe fietspad in de Brugsesteenweg officieel ingefietst.

Rioleringswerken

In opdracht van Aquafin werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd.
Dit is belangrijk in de aanpak van de wateroverlast in het Gryspeerdts Hof en de Markette.

  • aanleg gescheiden rioolstelsel met grote bufferriolen
  • afkoppeling van regenwater op privaat domein
  • verbinding Sint-Amandsbeek naar de waterbufferbekkens Spoorweglaan

Wegeniswerken

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer werd de weg heringericht, met focus op veiligheid voor fietsers en voetgangers.

  • extra aandacht voor fietsers, met aan weerszijden afgescheiden fietspaden
  • een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer met een aparte busstrook
  • een nieuw wegdek met veilige oversteken voor voetgangers
  • extra aanplant van bomen

Omleidingsplan Fase 1 - Fase 2a
Kubus
Kubus