Brugsesteenweg

Werken N32 Brugsesteenweg tussen Noordlaan en Koning Leopold III-laan

Zomer 2020

Vermoedelijk in de zomer van 2020 start het Agentschap Wegen en Verkeer (beheerder van de gewestweg Brugsesteenweg) met de uitvoering van wegeniswerken:

  • Aanleg van een aparte busstrook
  • Aanleg van comfortabele fiets- en voetpaden

De maatregelen tot herinrichting passen binnen de globale visie van het mobiliteitsplan Roeselare om de stad voetgangers- en fietsvriendelijker te maken,
met aandacht voor een vlotte bereikbaarheid én een aangename beleving en rust in de wijken.

Gelijktijdig worden rioleringswerken uitgevoerd in opdracht van Aquafin. We nemen extra maatregelen om mogelijke wateroverlast in de toekomst te vermijden.
Met het actieplan water voorziet de Stad in een resem acties in en rond de Godelievewijk. Die acties zullen ervoor zorgen dat bij regenval het regenwater zoveel als mogelijk wordt gebufferd en er nadien een vertraagde afvoer van het regenwater kan gebeuren. Verschillende technieken worden hiervoor toegepast:

  • Aanleg gescheiden rioolstelsel met grote bufferriolen
  • Afkoppeling van regenwater op privaat domein
  • Verbinding Sint-Amandsbeek naar de waterbufferbekkens Spoorweglaan

Bereikbaarheid

Tijdens de werken zal het verkeer richting centrum steeds mogelijk blijven. Verkeer komende vanuit het centrum dient de omleiding te volgen. Handelaars in dit stuk blijven steeds bereikbaar tijdens de werken.

Brugsesteenweg

Bekijk hier bij wie je terecht kan met jouw vragen.

Wie kan ik vragen stellen?