Brugsesteenweg

Werken Brugsesteenweg tussen Noordlaan en Koning Leopold III-laan

December 2019

Sinds oktober waren nutswerken bezig in het stuk Brugsesteenweg tussen de Leopold III-laan en de Noordlaan. De werken zijn bijzonder vlot verlopen! Een pak vroeger dan gepland werd de Brugsesteenweg opnieuw opengesteld in beide richtingen.

Mei 2020

De volgende fase van de N32 komt eraan.
Midden mei starten rioleringswerken in opdracht van Aquafin. We nemen extra maatregelen om mogelijke wateroverlast in de toekomst te vermijden. Met het actieplan water voorziet de Stad in een resem acties in en rond de Godelievewijk. Die acties zullen ervoor zorgen dat bij regenval het regenwater zoveel als mogelijk wordt gebufferd en er nadien een vertraagde afvoer van het regenwater kan gebeuren. Verschillende technieken worden hiervoor toegepast:

  • Aanleg gescheiden rioolstelsel met grote bufferriolen
  • Afkoppeling van regenwater op privaat domein
  • Verbinding Sint-Amandsbeek naar de waterbufferbekkens Spoorweglaan

Naast de rioleringswerken maakt het Agentschap Wegen en Verkeer (beheerder van de gewestweg Brugsesteenweg) van de gelegenheid gebruik om wegeniswerken uit te voeren:

  • Aanleg van een aparte busstrook
  • Aanleg van comfortabele fiets- en voetpaden

De maatregelen tot herinrichting passen binnen de globale visie van het mobiliteitsplan Roeselare om de stad voetgangers- en fietsvriendelijker te maken, met aandacht voor een vlotte bereikbaarheid én een aangename beleving en rust in de wijken.

Bereikbaarheid

Tijdens de werken zal het verkeer richting centrum steeds mogelijk blijven. Verkeer komende vanuit het centrum dient de omleiding te volgen. Handelaars in dit stuk blijven steeds bereikbaar tijdens de werken.

Brugsesteenweg

Bekijk hier bij wie je terecht kan met jouw vragen.

Wie kan ik vragen stellen?