Gitsestraat

Volledige heraanleg

Timing van de werken

  • Fase oranje: van Getouwstraat tot Electro Gevaert – in uitvoering.
    Het is door het regenweer niet gelukt om de toplaag in asfalt te gieten voor het kerstverlof tussen de kerk en Electro Gevaert. Wellicht in de week van 13 mei wordt dit gegoten.
  • Fase roze: van Electro Gevaert t.e.m. kruispunt Spoelstraat – november 2023 t.e.m. juli 2024
  • Fase blauw: van Spoelstraat t.e.m. kruispunt Rolariusweg – midden februari t.e.m. juli 2024
  • Fase groen: Spoelstraat – midden juni tot begin oktober 2024
  • Fase geel: Bobijnstraat – september t.e.m. december 2024

Volledige heraanleg

Met de geplande rioleringswerken pakken we de wateroverlast aan en wordt de waterhuishouding meteen ook op een kwaliteitsvolle manier beheerd. Dit doen we met de aanleg van een gescheiden rioolstelsel, waterpasserende bestratingen en te ontharden waar mogelijk. Samen met de geplande rioleringswerken in de Honzebroekstraat, het Gryspeerdts Hof en in het kader van de sanering van de Sint-Amandsbeek moet de Godelievewijk naar de toekomst van wateroverlast worden gevrijwaard.

Voor de Gitsestraat wordt het beperkt eenrichtingsverkeer niet enkel lokaal voorzien t.h.v. het kruispunt met de Rolariusweg, maar komt er beperkt eenrichtingsverkeer vanaf de parking t.h.v. de Godelievekerk tot aan het kruispunt met de Rolariusweg. Rijden kan in de richting van de Rolariusweg.

Hiermee spelen we ook in op de vraag van de bewoners van de Gitsestraat om de verkeersdrukte en -veiligheid in hun straat aan te pakken. Op dit moment is de Gitsestraat nog een grijze betonnen vlakte waar snelheden te hoog liggen en fietsers zich onveilig voelen. Met een aantal slimme ingrepen worden snelheidsproblemen aangepakt, meer kwaliteit geboden aan de fietser en de beleving van de buurt op een groene, duurzame manier verhoogt. De ruimte die vrijkomt door eenrichting te voorzien wordt optimaal gebruikt om meer plaats te geven aan voetgangers, fietsers, en groen. Dit alles zorgt voor een leefbare en veilige omgeving waar het aangenaam wonen en vertoeven is. Meer zuurstof in de wijk!

3d-beeld Gitsestraat - Vak Noordlaan - Oude Noordlaan
Gitsestraat
Gitsestraat

Heb je vragen?

Spreek gerust de aannemer ter plaatse aan of contacteer de stadsdiensten via 1788.

We houden je op de hoogte van de verschillende stappen in deze werken.