Gitsestraat

Volledige heraanleg

Afspraken tijdens het bouwverlof

  • Inwoners van de Getouwstraat:
    • Je kan je straat inrijden via de Gitsestraat. De straat uitrijden gebeurt via de tijdelijke doorsteek in de Lakenstraat.
  • Inwoners van de Gitsestraat tussen Wolstraat en Getouwstraat:
    • Graag ook voorlopig via de Getouwstraat en Lakenstraat wegrijden. Bedankt om niet tegen de rijrichting te rijden in de Gitsestraat.
  • Inwoners van de Gitsestraat tussen de kerk en de Wolstraat:
    • Wegrijden kan via de Getouwstraat of via de Wolstraat, afhankelijk van je bestemming.

Bedankt om de signalisatie te respecteren. Die wordt geplaatst om de veiligheid te kunnen garanderen, zowel van de aannemers die aan het werk zijn, de omwonenden als de passanten.

Na het bouwverlof

De aannemer schuift verder op in de Gitsestraat en werkt hij vanaf de Damaststraat tot ongeveer aan Elektro Gevaert. Vanaf 7 augustus wordt de bronbemaling geplaatst. Op 16 augustus vatten de rioolwerken aan. De verkeersomleidingen blijven dezelfde.

Volledige heraanleg

Met de geplande rioleringswerken pakken we de wateroverlast aan en wordt de waterhuishouding meteen ook op een kwaliteitsvolle manier beheerd. Dit doen we met de aanleg van een gescheiden rioolstelsel, waterpasserende bestratingen en te ontharden waar mogelijk. Samen met de geplande rioleringswerken in de Honzebroekstraat, het Gryspeerdts Hof en in het kader van de sanering van de Sint-Amandsbeek moet de Godelievewijk naar de toekomst van wateroverlast worden gevrijwaard.

Voor de Gitsestraat wordt het beperkt eenrichtingsverkeer niet enkel lokaal voorzien t.h.v. het kruispunt met de Rolariusweg, maar komt er beperkt eenrichtingsverkeer vanaf de parking t.h.v. de Godelievekerk tot aan het kruispunt met de Rolariusweg. Rijden kan in de richting van de Rolariusweg.

Hiermee spelen we ook in op de vraag van de bewoners van de Gitsestraat om de verkeersdrukte en -veiligheid in hun straat aan te pakken. Op dit moment is de Gitsestraat nog een grijze betonnen vlakte waar snelheden te hoog liggen en fietsers zich onveilig voelen. Met een aantal slimme ingrepen worden snelheidsproblemen aangepakt, meer kwaliteit geboden aan de fietser en de beleving van de buurt op een groene, duurzame manier verhoogt. De ruimte die vrijkomt door eenrichting te voorzien wordt optimaal gebruikt om meer plaats te geven aan voetgangers, fietsers, en groen. Dit alles zorgt voor een leefbare en veilige omgeving waar het aangenaam wonen en vertoeven is. Meer zuurstof in de wijk!

Timing en fasering

Gitsestraat Vak maa '22 apr '22 mei '22 jun '22 jul '22 aug '22 sep '22 okt '22 nov '22 dec '22 jan '23 feb '23 maa '23 apr '23 mei '23 jun '23 jul '23 aug '23 sep '23 okt '23 nov '23 dec '23 jan
'24
feb
'24
maa
'24
apr
'24
mei
'24
jun
'24
jul
'24
aug
'24
sep
'24
okt
'24
Oude Noordlaan x x x x x x x
Gitsestraat Noordlaan - Markette x x x x x x x
Gitsestraat Markette - Honzebroekstraat + Vinkenstraat x x x x x
Gitsestraat Honzebroekstraat - Getouwstraat x x x x x x
Gitsestraat Getouwstraat - Electro Gevaert x x x x x x x
Gitsestraat Electro Gevaert - Robaardstraat x x x x x x
Gitsestraat Kruispunt Rolariusweg - Gitsestraat x x x
Spoelstraat x x x x x x
Bobijnstraat x x x x x
3d-beeld Gitsestraat - Vak Noordlaan - Oude Noordlaan
Gitsestraat
Gitsestraat

Heb je vragen?

Spreek gerust de aannemer ter plaatse aan of contacteer de stadsdiensten via pod@roeselare.be of telefonisch via 051 26 97 86.

We houden je op de hoogte van de verschillende stappen in deze werken.