Gitsestraat

Volledige heraanleg

Start in januari: van Wolstraat tot Getouwstraat

Na het kerstverlof starten de voorbereidende werken (opbraak van de weg, plaatsen van bronbemaling, …), om nadien de riolen aan te leggen. Bij de start van deze fase is de parking van Ter Beke niet meer toegankelijk via de Gitsestraat. De parking zal voor de duur van de werken tijdelijk toegankelijk zijn via de Honzebroekstraat.

  • De riolen worden eerst aangelegd tot aan het kruispunt met de Getouwstraat. Het tweede kruispunt met de Wolstraat wordt pas onderbroken als het eerste kruispunt opnieuw in gebruik is. Zo garanderen we de bereikbaarheid van de Wolstraat en het Gryspeerdts Hof. De Getouwstraat blijft bereikbaar via de Rolariusweg. De aanleg van de weg zal midden februari starten.
  • Halfweg maart 2023 starten de werken in het kruispunt met de Getouwstraat. Meer info volgt nog vooraf. De bereikbaarheid naar de Getouwstraat zal, voor de duur van de hinderlijke werken, via een doorsteek vanuit de Lakenstraat mogelijk zijn.
  • Het ophaalpunt voor de ophaling van het huisvuil schuift mee op met de werf naar het begin en einde van de werfzone.

Volledige heraanleg

Met de geplande rioleringswerken pakken we de wateroverlast aan en wordt de waterhuishouding meteen ook op een kwaliteitsvolle manier beheerd. Dit doen we met de aanleg van een gescheiden rioolstelsel, waterpasserende bestratingen en te ontharden waar mogelijk. Samen met de geplande rioleringswerken in de Honzebroekstraat, het Gryspeerdts Hof en in het kader van de sanering van de Sint-Amandsbeek
moet de Godelievewijk naar de toekomst van wateroverlast worden gevrijwaard.

Voor de Gitsestraat wordt het beperkt eenrichtingsverkeer niet enkel lokaal voorzien t.h.v. het kruispunt met de Rolariusweg, maar komt er beperkt eenrichtingsverkeer vanaf de parking t.h.v. de Godelievekerk tot aan het kruispunt met de Rolariusweg. Rijden kan in de richting van de Rolariusweg.

Hiermee spelen we ook in op de vraag van de bewoners van de Gitsestraat om de verkeersdrukte en -veiligheid in hun straat aan te pakken. Op dit moment is de Gitsestraat nog een grijze betonnen vlakte waar snelheden te hoog liggen en fietsers zich onveilig voelen. Met een aantal slimme ingrepen worden snelheidsproblemen aangepakt, meer kwaliteit geboden aan de fietser en de beleving van de buurt op een groene, duurzame manier verhoogt. De ruimte die vrijkomt door eenrichting te voorzien wordt optimaal gebruikt om meer plaats te geven aan voetgangers, fietsers, en groen. Dit alles zorgt voor een leefbare en veilige omgeving waar het aangenaam wonen en vertoeven is. Meer zuurstof in de wijk!

Timing en fasering

Gitsestraat Vak maa '22 apr '22 mei '22 jun '22 jul '22 aug '22 sep '22 okt '22 nov '22 dec '22 jan '23 feb '23 maa '23 apr '23 mei '23 jun '23 jul '23 aug '23 sep '23 okt '23 nov '23 dec '23 jan
'24
feb
'24
maa
'24
apr
'24
mei
'24
jun
'24
jul
'24
aug
'24
sep
'24
okt
'24
Oude Noordlaan x x x x x x x
Gitsestraat Noordlaan - Markette x x x x x x x
Gitsestraat Markette - Honzebroekstraat + Vinkenstraat x x x x x
Gitsestraat Honzebroekstraat - Getouwstraat x x x x x x
Gitsestraat Getouwstraat - Electro Gevaert x x x x x x x
Gitsestraat Electro Gevaert - Robaardstraat x x x x x x
Gitsestraat Kruispunt Rolariusweg - Gitsestraat x x x
Spoelstraat x x x x x x
Bobijnstraat x x x x x
3d-beeld Gitsestraat - Vak Noordlaan - Oude Noordlaan
Gitsestraat
Gitsestraat

Heb je vragen?

Spreek gerust de aannemer ter plaatse aan of contacteer de stadsdiensten via pod@roeselare.be of telefonisch via 051 26 97 86.

We houden je op de hoogte van de verschillende stappen in deze werken.