Gryspeerdts Hof

Volledige heraanleg

De fietsdoorsteek tussen de Brugsesteenweg en de Gitsestraat zit in een nieuw kleedje.

Ondergronds ligt er nu een gescheiden rioolstelsel. Het regenwater vloeit naar de bufferbekkens in de Koning Leopold III-laan. Dit is een belangrijke schakel in de weg die het water aflegt in de Godelievewijk.

Bovengronds zorgen de nieuwe rode klinkers voor een aangename fietservaring.

Gryspeerdts Hof