Openbare verlichting

Voor het bepalen van de openbare verlichting creëerde de stad Roeselare, samen met Fluvius, een masterplan. In dit masterplan worden keuzes vastgelegd op het gebied van openbare verlichting met als doel het energieverbruik te doen dalen.

Onze doelstelling is om tegen 2030 alle oude lichtpunten te vervangen door nieuwe en energiezuinige LED-toestellen. Bij de herinrichting of modernisering van een straat zetten we automatisch ook in op duurzame LED-technologie. Na de herinrichting van de Brugsesteenweg, Gitsestraat en Honzebroekstraat zullen dus ook deze straten van duurzame verlichting voorzien worden.

Bezoek de website van Stad Roeselare voor meer info over ons masterplan Openbare Verlichting.