Premies voor handelaars

Hinder voor jouw deur door openbare werken? Het is voor niemand fijn, maar voor handelaars is het nog net iets moeilijker. Met enkele premies wil de Vlaamse overheid handelaars helpen deze periode te overbruggen.

Hinderpremie

De hinderpremie biedt wat financiële ademruimte aan kleine ondernemingen (maximum 9 werknemers) om vindingrijk te werk te gaan bij werken voor je deur die aanzienlijke hinder veroorzaken. De hinderpremie is een forfaitair bedrag dat je krijgt om je te helpen de nodige maatregelen te treffen en als aanmoediging om te blijven ondernemen.

Sluitingspremie

Als je door die openbare werken jouw vestiging tijdelijk moet sluiten, kan je onder bepaalde voorwaarden een bijkomende sluitingspremie krijgen. De sluitingspremie is een forfaitair bedrag dat je wordt toegekend per dag dat jouw vestiging daadwerkelijk dicht blijft.

Meer informatie

Dienst Economie Stad Roeselare

051 26 23 36
economie@roeselare.be