Sanering Sint-Amandsbeek

Actieplan wateroverlast

Op 30 mei 2016 viel er in Roeselare op 5 uur tijd meer dan 80 liter water per vierkante meter. In de Godelievewijk waren er op verschillende plaatsen ernstige overstromingen. Omdat dit zich niet zou herhalen, startte de Stad met een actieplan tegen wateroverlast.

Het actieplan bevat verschillende punten in jouw wijk, die door de Stad samen met Aquafin en de Vlaamse Milieumaatschappij worden uitgevoerd:

 • In de omgeving van de Sint-Amandsbeek leggen we een nieuwe, gescheiden riolering aan. Zo kunnen we het vuil water dat momenteel nog in de beek wordt geloosd, afkoppelen. Na de werken, zal alle afvalwater van de Sint-Amandsbeek naar de collector van Aquafin en het waterzuiveringsstation vloeien. Door de beek stroomt dan enkel nog proper regenwater.
 • Er komt meer groen en diversiteit in de beplanting. Zo krijgt de groenblauwe as doorheen de wijk een nieuwe impuls en stimuleren we ontmoeting en spelen.
 • We ontharden zoveel mogelijk, zodat het regenwater in de bodem kan sijpelen.

De nutswerken en rioleringswerken verlopen gefaseerd.

Nutswerken

Het warmtenet kronkelt doorheen de Godelievewijk. In 2021 werkten we in de Biezenstraat om een groot deel van het warmtenet aan te leggen. Er is nog één stukje waar nog geen warmtenet ligt, nl. vanaf de Haakwegel tot aan de Weidestraat. Dit wordt uitgevoerd nadat de riolering er is aangelegd. Meerdere nutsbedrijven (De Watergroep, Telenet, …) werken in het voetpad en de berm. Ze vernieuwen hun kabels en leidingen voor elektriciteit, water, telecom, …

 • Fase 1: Biezenstraat - November tot kerstvakantie 2022
  Vanaf 14 november starten de sleufwerken aan het kruispunt Biezenstraat met Torteldreef. Tijdens de werken in de Torteldreef en Biezenstraat blijft tweerichtingsverkeer mogelijk, met wisselend verkeer ter hoogte van de werkzone. Begin 2023 tot wellicht eind februari 2023 gebeuren de nodige huisaansluitingen.

 • Fase 2: Klokkeputstraat en Weidestraat - Februari t.e.m. maart 2023

 • Fase 3: Beekstraat en Leeuwerikstraat - November tot kerstvakantie 2022
  Vanaf 14 november zijn er sleufwerken tegen aan het kruispunt met de Honzebroekstraat. Er is tijdelijk eenrichtingsverkeer in de Beekstraat in de richting van de Hoogleedsesteenweg. In de Leeuwerikstraat geldt een parkeerverbod, zodat tweerichtingsverkeer mogelijk blijft. Als de nieuwe leidingen zijn aangelegd, doet De Watergroep de huisaansluitingen. Dit is wellicht tussen januari en juni 2023. De Watergroep zal de inwoners hierover zelf contacteren.

  De aannemer schuift op in de richting van de Leeuwerikstraat en werkt aan één kant:
  • aan de pare kant in de Beekstraat, tussen Honzebroekstraat en Leeuwerikstraat
  • aan de pare kant in de Leeuwerikstraat, tussen Beekstraat en Lijsterstraat.

 • Fase 4: Beekkwartier - Mei t.e.m. juli 2023

Rioleringswerken

In opdracht van Aquafin leggen we een gescheiden rioleringsstelsel aan.

 • Dit is belangrijk in de aanpak van de wateroverlast.
  • ​aanleg gescheiden rioolstelsel met grote bufferriolen
  • afkoppeling van regenwater op privaat domein
  • aanleg van wadi's en infiltratiezones op openbaar domein

 • Fase 1: Biezenstraat - April t.e.m. juni 2023
  Rioleringswerken, aanleg warmtenet en heraanleg. Bij de heraanleg gaat er veel aandacht naar de veiligheid van fietsers. Aan de kant van de even huisnummers komt er een apart verhoogd fietspad. De rijweg wordt iets smaller, wat ook een snelheidsverlagend effect heeft op autobestuurders.

 • Fase 2: Klokkeputstraat en Weidestraat - Mei t.e.m. november 2023

 • Fase 3: Beekstraat en Leeuwerikstraat - Oktober t.e.m. november 2023

 • Fase 4: Beekkwartier - December 2023 t.e.m. augustus 2024
Sanering Sint-Amandsbeek