Sanering Sint-Amandsbeek

Riolerings- en wegeniswerken

Rioleringswerken

In opdracht van Aquafin leggen we een gescheiden rioleringsstelsel aan.

 • Dit is belangrijk in de aanpak van de wateroverlast.
  • ​aanleg gescheiden rioolstelsel met grote bufferriolen
  • afkoppeling van regenwater op privaat domein
  • aanleg van wadi's en infiltratiezones op openbaar domein

Fase 1: Biezenstraat - April t.e.m. eind oktober 2023
Rioleringswerken, aanleg warmtenet en heraanleg. Bij de heraanleg gaat er veel aandacht naar de veiligheid van fietsers. Aan de kant van de even huisnummers komt er een apart verhoogd fietspad. De rijweg wordt iets smaller, wat ook een snelheidsverlagend effect heeft op autobestuurders.


 • Fase 2: Klokkeputstraat en Weidestraat - Mei t.e.m. november 2023
 • Fase 3: Beekstraat en Leeuwerikstraat - Oktober t.e.m. november 2023
 • Fase 4: Beekkwartier - December 2023 t.e.m. augustus 2024

Nutswerken

Het warmtenet kronkelt doorheen de Godelievewijk. In 2021 werkten we in de Biezenstraat om een groot deel van het warmtenet aan te leggen. Er is nog één stukje waar nog geen warmtenet ligt, nl. vanaf de Haakwegel tot aan de Weidestraat. Dit wordt uitgevoerd nadat de riolering er is aangelegd. Meerdere nutsbedrijven (De Watergroep, Telenet, …) werken in het voetpad en de berm. Ze vernieuwen hun kabels en leidingen voor elektriciteit, water, telecom, …

 • Fase 1: Biezenstraat - November tot kerstvakantie 2022
  Gerealiseerd
 • Fase 2: Klokkeputstraat en Weidestraat - Februari t.e.m. maart 2023
  Gerealiseerd
 • Fase 3: Beekstraat en Leeuwerikstraat - November tot kerstvakantie 2022
  Gerealiseerd
 • Fase 4: Beekkwartier - Mei t.e.m. juli 2023

Actieplan wateroverlast

Op 30 mei 2016 viel er in Roeselare op 5 uur tijd meer dan 80 liter water per vierkante meter. In de Godelievewijk waren er op verschillende plaatsen ernstige overstromingen. Omdat dit zich niet zou herhalen, startte de Stad met een actieplan tegen wateroverlast.

Het actieplan bevat verschillende punten in jouw wijk, die door de Stad samen met Aquafin en de Vlaamse Milieumaatschappij worden uitgevoerd:

 • In de omgeving van de Sint-Amandsbeek leggen we een nieuwe, gescheiden riolering aan. Zo kunnen we het vuil water dat momenteel nog in de beek wordt geloosd, afkoppelen. Na de werken, zal alle afvalwater van de Sint-Amandsbeek naar de collector van Aquafin en het waterzuiveringsstation vloeien. Door de beek stroomt dan enkel nog proper regenwater.
 • Er komt meer groen en diversiteit in de beplanting. Zo krijgt de groenblauwe as doorheen de wijk een nieuwe impuls en stimuleren we ontmoeting en spelen.
 • We ontharden zoveel mogelijk, zodat het regenwater in de bodem kan sijpelen.

De nutswerken en rioleringswerken verlopen gefaseerd.

Sanering Sint-Amandsbeek
Omleiding fase Biezenstaat