Sanering Sint-Amandsbeek

Riolerings- en wegeniswerken

Timing van de werken

 • Fase 1: Biezenstraat – uitgevoerd. Tweede helft augustus moet er in het kruispunt Biezenstraat/Biezenstraat nog een definitieve rioolaansluiting uitgevoerd worden. Deze werken nemen vermoedelijk 1 week in beslag.
 • Fase 2: Weidestraat
  • Fase 2a (roze): Weidestraat excl. nrs. 11-41 – in het najaar volgt de toplaag.
  • Fase 2b (oranje): Weidestraat nrs. 11-41 – februari t.e.m. juli 2024
 • Fase 3: Beekstraat en Leeuwerikstraat: uitgevoerd
 • Fase 4: Beekkwartier
  • Fase 4a (paars): van Beekstraat tot Kwarteldreef – maart tot bouwverlof 2024
  • Fase 4b (blauw): van Kwarteldreef tot Biezenstraat – juni tot december 2024

Actieplan wateroverlast

Op 30 mei 2016 viel er in Roeselare op 5 uur tijd meer dan 80 liter water per vierkante meter. In de Godelievewijk waren er op verschillende plaatsen ernstige overstromingen. Omdat dit zich niet zou herhalen, startte de Stad met een actieplan tegen wateroverlast.

Het actieplan bevat verschillende punten in jouw wijk, die door de Stad samen met Aquafin en de Vlaamse Milieumaatschappij worden uitgevoerd:

 • In de omgeving van de Sint-Amandsbeek leggen we een nieuwe, gescheiden riolering aan. Zo kunnen we het vuil water dat momenteel nog in de beek wordt geloosd, afkoppelen. Na de werken, zal alle afvalwater van de Sint-Amandsbeek naar de collector van Aquafin en het waterzuiveringsstation vloeien. Door de beek stroomt dan enkel nog proper regenwater.
 • Er komt meer groen en diversiteit in de beplanting. Zo krijgt de groenblauwe as doorheen de wijk een nieuwe impuls en stimuleren we ontmoeting en spelen.
 • We ontharden zoveel mogelijk, zodat het regenwater in de bodem kan sijpelen.

De nutswerken en rioleringswerken verlopen gefaseerd.

Sanering Sint-Amandsbeek

Heb je vragen?

Spreek gerust de aannemer ter plaatse aan of contacteer de stadsdiensten via 1788.

We houden je op de hoogte van de verschillende stappen in deze werken.