SBS De Octopus

Veiliger aan de schoolpoort

De werkgroep verkeersveiligheid van de oudervereniging 'Vleugels' had het stadsbestuur aangesproken over de veiligheid in de schoolbuurt. Want die kon beter!

De school en de stad hebben samen een plan gemaakt om op korte termijn een aantal maatregelen te nemen. Deze zullen in augustus, tijdens de schoolvakantie, worden uitgevoerd. Het doel is duidelijk: op 1 september 2020 een veilige schoolstart nemen.

Herinrichten parking Merelstraat en hoofdingang

De parking aan het kleutergebouw wordt druk gebruikt. De in-en uitrit lagen naast elkaar. Vele kleuters - te voet en met de fiets - bewogen zich tussen, voor en achter de wagens. Conflicten werden soms nipt vermeden.

 • nieuwe uitrit via de Nachtegaalstraat, incl. een voorlopige voetgangersdoorsteek
  (aparte voetgangerszone waardoor kinderen niet meer op de parking moeten wandelen)
 • de vroegere uitrit wordt voorbehouden als doorsteek voor zacht verkeer
 • extra fietsparkeerbeugels nabij de schoolpoort

In de Leeuwerikstraat is de hoofdingang van de school. De kinderen uit de lagere school komen hier ’s morgens toe en vertrekken er na schooltijd..

 • zoen- en vroemstrook via een afzonderlijke zone buiten de rijweg.
 • Octopus accentpaal met manuele slagboom om de selectieve toegang i.f.v. de parkeerplaatsen op het domein van de school te organiseren.

Meer zichtbare schoolzone en oversteekplaatsen

Vanaf september 2020 pakt stad Roeselare alle schoolomgevingen op een uniforme manier aan. Oversteekplaatsen aan scholen moeten duidelijk zijn, zodat voetgangers goed gezien worden door het aankomend verkeer.

 • groene coating met het opschrift 'SCHOOLZONE' op ca. 100 m van de diverse schooltoegangen
 • zone 30 wordt uitgebreid tot aan de kruispunten met de Noordlaan, Gitsestraat, Hoogleedsesteenweg en Beekstraat
 • zebrapaden worden breder (van 3m naar 6m) en krijgen een groene coating
 • optimalisatie van de aansluiting van voetpad op zebrapad
 • parkeerverbod in de nabijheid van de oversteekplaats
 • extra Octopus accentpalen en sierhekkens
 • markeringen van een verkeersplateau als visuele snelheidsremmers

Andere rijrichting: schoolrotonde

Voorheen was er een wirwar van auto’s in alle richtingen met dagelijks heel veel mogelijke conflicten. De opzet van de maatregel was het creëren van een zgn. “schoolrotonde” in wijzerzin rond de schoolsite, met aangepaste voorrangswijzigingen om de snelheden te beperken.

Voor fietsers blijft het altijd mogelijk om in beide richtingen te rijden.

 • (beperkt) eenrichtingsverkeer. Dit zal een proeftraject zijn door middel van signalisatie.
 • Ter hoogte van de Nachtegaalstraat 2-12 wordt er een eenzijdig parkeerverbod toegepast.
 • Ter hoogte van de kruispunten Nachtegaalstraat / Merelstraat en Leeuwerikstraat / Lijsterstraat wordt de voorrang gewijzigd met bijhorende snelheidsremmende maatregelen.
 • Fietspictogrammen worden per 25m aangebracht op het wegdek voor fietsers in tegenrichting.

Extra parkeerfaciliteiten op vraag van de school

 • Een parkeerstrook ter hoogte van Nachtegaalstraat 22/24 wordt voorbehouden als extra zoen- en vroemstrook (enkel tijdens schooldagen).
 • Een parkeerstrook ter hoogte van Merelstraat 40/42 wordt voorbehouden als busparkeerstrook (enkel tijdens schooldagen, evt. gedurende bepaalde uren).
Aanpassing aan de schoolingang Leeuwerikstraat
Herinrichten parking Merelstraat
Herinrichting parking Merelstraat
Oversteekplaatsen worden duidelijker
Zichtbaar afbakenen schoolzone

Logo SBS De Octopus