Aangepaste riolering

Regenwater apart houden is slim om wateroverlast te voorkomen en om uitdroging van de bodem te vermijden.

Regenwater hoort niet thuis in de riolering en daarom zetten we in op een aangepaste riolering. Daarmee bedoelen we o.m. het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel.

Gescheiden rioleringsstelsel

Wat is nu het verschil tussen een gemengd en een gescheiden rioleringsstelsel?

  • In straten met een gemengde riolering ligt er één dikke buis in de straat die zowel het afvalwater van de woningen als het regenwater verzamelt en afvoert richting waterzuiveringsstation. Hoe meer regen op korte tijd, hoe voller de buis dus. Als een riool zich helemaal opvult met regenwater, kan er ook water op straat komen te staan. Door het bijkomend volume, gebeurt het ook dat afvalwater via een nooduitlaat ongezuiverd in onze waterlopen terecht komt.
  • In straten met een gescheiden riolering liggen twee buizen in de straat: één voor afvalwater en één voor regenwater. Het afvalwater wordt afgevoerd naar het zuiveringsstation, terwijl het propere hemelwater rechtstreeks naar de dichtste beek, rivier of vijver loopt.

Afkoppelen

Het scheiden van regenwater en afvalwater beperkt zich niet tot het openbaar domein. Ook het regenwater en afvalwater van je woning moet gescheiden worden van zodra er een gescheiden stelsel in je straat wordt aangelegd. Dit is het zogenaamde ‘afkoppelen’ van regenwater en is een wettelijke verplichting.Als je niet afkoppelt, vergroot je de kans op overstromingen, geurhinder en wateroverlast, zelfs tot in je woning of die van de buren.

Geen nood. Bij het afkoppelen van je eigen woning word je geholpen door een afkoppelingsexpert.

Meer weten over het afkoppelen?

Lees de praktische informatie