Honzebroekstraat en Lakenstraat

Riolerings- en wegeniswerken

Sinds juli 2021 zijn er werken voor een nieuw rioleringsstelsel in de Honzebroekstraat. Zo neemt de Stad actie tegen wateroverlast in de buurt.

De aannemer werkt in verschillende fases. Hij start aan het kruispunt met de Gitsestraat. Daarna volgt het stuk tussen de Gitsestraat en de Beekstraat, en zo verder in verschillende stappen tot aan de grens met de gemeente Hooglede.

Als de rioleringswerken in een bepaald stuk klaar zijn, volgt meteen ook de definitieve heraanleg. Daarbij staat de veiligheid voor fietsers en kinderen, meer groen en betere waterafvoer centraal.

Timing riolerings- en wegeniswerken

De planning is steeds onder voorbehoud van slechte weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden.

Waar wordt gewerkt? juni '22 juli '22 aug '22 sept '22 okt '22 nov '22 dec '22 jan '23 feb '23 maa '23 apr '23 mei '23 juni '23 juli '23 aug '23 sept '23 okt '23 nov '23 dec '23 jan '24 feb '24 maa '24 apr '24 mei '24
Van kruispunt Biezenstraat tot kruispunt
Biezenhof A
x x x x x
Van kruispunt Biezenhof A tot Lijnwaadstraat x x x x x
Van Lijnwaadstraat tot J. Vermanderstraat x x x x x
Van J. Vermanderstraat tot Varendijkhof x x x x
Varendijkhof tot grens Hooglede x x x
Lakenstraat x x x x

Tot aan Varendijkhof zou de Honzebroekstraat tegen maart 2023 helemaal afgewerkt moeten zijn.

Het stuk tussen de Jacobus Vermanderstraat en Varendijkhof wordt begin 2023 afgewerkt, samen met de asfaltlaag op de rijweg vanaf
de Lakenstraat.

Het laatste stuk van Varendijkhof tot aan de gemeentegrens met Hooglede zal wellicht in 2024 veranderen. Dit hangt af van twee projecten van externe partners. Enerzijds zal het Agentschap Wegen en Verkeer een fietserstunnel voorzien
onder de Rijksweg. Anderzijds is er ook het bouwproject van De Mandel in het Roobaertpark ter hoogte van de gemeentegrens met Hooglede. De Stad wacht op concrete informatie, zodat alle werken op elkaar afgestemd kunnen worden.

3d-beelden Honzebroekstraat_ontwerp
3d-beelden Honzebroekstraat_ontwerp
3d-beelden Honzebroekstraat_school_ontwerp
Schoolomgeving Honzebroekstraat
Schoolomgeving Honzebroekstraat
Honzebroekstraat

Heb je vragen?

Spreek gerust de aannemer ter plaatse aan of contacteer de stadsdiensten via pod@roeselare.be of telefonisch via 051 26 97 86.

We houden je op de hoogte van de verschillende stappen in deze werken.