Werken Honzebroekstraat en Lakenstraat

Riolerings- en wegeniswerken vanaf juli '21

Begin juli starten de werken voor een nieuw rioleringsstelsel in de Honzebroekstraat. Zo neemt de Stad actie tegen wateroverlast in de buurt. De aannemer werkt in verschillende fases.
Hij start aan het kruispunt met de Gitsestraat. Daarna volgt het stuk tussen de Gitsestraat en de Beekstraat, en zo verder in verschillende stappen tot aan de grens met de gemeente Hooglede.

Als de rioleringswerken in een bepaald stuk klaar zijn, volgt meteen ook de definitieve heraanleg. Daarbij staat de veiligheid voor fietsers en kinderen, meer groen en betere waterafvoer centraal.

Fase 1: kruispunt Honzebroekstraat met Gitsestraat

De aannemer start in het kruispunt van de Honzebroekstraat met de Gitsestraat. Hij zal er een grote putconstructie maken waar alle rioleringsbuizen uit de verschillende straten samenkomen.
Schrik dus niet als je vrij grote machines ziet opduiken. Deze werken in het kruispunt zullen duren van begin juli tot eind augustus. De aannemer doet er alles aan om met dit stuk
klaar te zijn vóór de start van het nieuwe schooljaar.

Timing riolerings- en wegeniswerken Honzebroekstraat

Waar wordt gewerkt? juli '21 aug '21 sep '21 okt '21 nov '21 dec '21 jan '22 feb '22 maa '22 apr '22 mei '22 juni '22 juli '22 aug '22 sept '22 okt '22 nov '22 dec '22 jan '23 feb '23
Van kruispunt met Gitsestraat tot kruispunt met Beekstraat x x x x x
Van kruispunt met Beekstraat tot huisnummer 52 x x x x
Van huisnummer 52 tot het kruispunt met Biezenstraat x x x x x
Van kruispunt Biezenstraat tot kruispunt
Biezenhof A
x x x x
Van kruispunt Biezenhof A tot kruispunt Lijnwaadstraat x x x x
Van kruispunt Lijnwaadstraat tot kruispunt Varendijkhof x x x
Van kruispunt Varendijkhof tot grens Hooglede x x x

Timing riolerings- en wegeniswerken Lakenstraat

Waar wordt gewerkt? juni '22 juli '22 aug '22 sep '22
Lakenstraat x x x x

De planning is steeds onder voorbehoud van slechte weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden.

Omleiding

Tijdens de werken is een aangepaste verkeerscirculatie noodzakelijk. Ook tijdens het bouwverlof zal de omleiding blijven gelden.

Wat kan wel? Wat kan niet?

De voetpaden blijven toegankelijk. Te voet of met de fiets aan de hand op het voetpad kan je dus wel door.

Doorgaand autoverkeer aan het kruispunt.

Ook de wandel- en fietsdoorsteek naar en vanuit het Gryspeerdts Hof kan je blijven gebruiken.

Auto’s volgen een omleiding.

Afspraken ophaling huisvuil

Ook de vuilniswagen kan in de zomermaanden niet door ter hoogte van het kruispunt. We voorzien op drie plaatsen een vast afvalpunt waar inwoners wekelijks hun afval kunnen plaatsen. De afvalpunten worden aangeduid met nadarhekkens en een bord. Je plaats je huisvuil, PMD, papier en karton er op de gebruikelijke momenten zoals voorzien in de ophaalkalender van MIROM.

Drie vaste afvalpunten:

Voor inwoners uit de Honzebroekstraat nummers 2 tot 28 en 1 tot 13-15 hoek Beekstraat en Honzebroekstraat
Voor inwoners uit de Gitsestraat nummers 235 tot 251 en 230 tot 250 hoek Gitsestraat en Vinkenstraat
Voor inwoners uit de Gitsestraat nummers 279 tot 255 en 282 tot 252 hoek Gitsestraat en Wolstraat

Vragen? We helpen je graag!

  • Heb je als inwoner vragen? Contacteer de stadsdiensten via 1788@roeselare.be of op het gratis nummer 1788.
  • Ben jij handelaar of ondernemer? Contacteer dan de bereikbaarheidsadviseur via openbaardomein@roeselare.be of op 051 26 21 99.

Je kan alle info nalezen in de bewonersbrief.

Simulatiebeelden

Let wel: Het plan van Infrabureau Demey kan evt. lichtjes worden bijgestuurd, rekening houdend met de feedback van de infodagen.

3d-beelden Honzebroekstraat_ontwerp
3d-beelden Honzebroekstraat_ontwerp
3d-beelden Honzebroekstraat_school_ontwerp