Werken Honzebroekstraat en Lakenstraat

Riolerings- en wegeniswerken mei '21 - feb ’23

Vanaf mei 2021 wordt er in de Honzebroekstraat een nieuwe, gescheiden riolering aangelegd. Als eigenaar van een woning in de Honzebroekstraat en/of Lakenstraat vragen we je om ook op je privégrond het regenwater te scheiden van het afvalwater. Dat noemen we “afkoppelen van hemelwater” en is een wettelijke verplichting.

De afkoppelingsdeskundigen komen bij jou langs in de periode tussen 1 februari en 30 april 2021.

Je leest er alles over in de bewonersbrief.

Timing riolerings- en wegeniswerken Honzebroekstraat

Waar wordt gewerkt? mei '21 juni '21 juli '21 aug '21 sep '21 okt '21 nov '21 dec '21 jan '22 feb '22 maa '22 apr '22 mei '22 juni '22 juli '22 aug '22 sep '22 okt '22 nov '22 dec '22 jan '23 feb '23
Van kruispunt met Gitsestraat tot kruispunt met Beekstraat x x x
Van kruispunt met Beekstraat tot huisnummer 52 x x
Van huisnummer 52 tot het kruispunt met Biezenstraat x x x
Van kruispunt Biezenstraat tot kruispunt
Biezenhof A
x x
Van kruispunt Biezenhof A tot kruispunt Lijnwaadstraat x x
Van kruispunt Lijnwaadstraat tot kruispunt Varendijkhof x x x

Van kruispunt Varendijkhof tot grens Hooglede

x x

Timing riolerings- en wegeniswerken Lakenstraat

Waar wordt gewerkt? mei '22 juni '22
Lakenstraat x x

Simulatiebeelden

Let wel: Het plan van Infrabureau Demey kan evt. lichtjes worden bijgestuurd, rekening houdend met de feedback van de infodagen.

3d-beelden Honzebroekstraat_ontwerp
3d-beelden Honzebroekstraat_ontwerp
3d-beelden Honzebroekstraat_school_ontwerp