De Zilten - Stadenstraat - Ter Reigerie

Nutswerken vanaf maart 2020

Vanaf maart 2020 wordt er gestart met nutswerken in De Zilten, Ter Reigerie en een deel van de Stadenstraat.

Verschillende nutsmaatschappijen gaan aan de slag:

  • De watergroep legt nieuwe waterleidingen aan
  • Fluvius voorziet het warmtenet en plaatst nieuwe openbare verlichting
  • Nadien wordt de wegenis hersteld met aandacht voor snelheidsremmende maatregelen.

Fluvius en studiebureau Demey lichtten op dinsdag 5 november de plannen toe aan de naaste bewoners. De presentatie die toen werd gegeven kan je onderaan herbekijken.

Bekijk hier bij wie je terecht kan met jouw vragen.

Wie kan ik vragen stellen?